< Terug naar overzicht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Goed doen, voor maatschappij en onderneming

Ja, dankzij initiatieven op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen kan een onderneming effecten teweegbrengen die goed zijn voor de business. Maar het is ook een manier om iets terug te geven aan de maatschappij, gewoon omdat dit het juiste is om te doen. Ethiek en economie gaan hand in hand. Een bijdrage van Eva Vercruyssen, HR Director bij Planet Group.

Een onderneming kan op heel verschillende vlakken maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Uiteraard zijn de mogelijkheden quasi onbeperkt. Van milieu en klimaat over armoede tot de hele derdewereldproblematiek: noden genoeg.

Focus

Waar je wel of niet de schouders onder zet, is een belangrijke afweging. De sector waarin de organisatie actief is, kan een factor zijn, net zoals de ligging van het bedrijf, of de waarden en cultuur. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan ook van onderuit komen: werknemers hebben een stem die in deze discussie erg waardevol is.

Belangrijk is in elk geval om focus te brengen en een of meer domein te kiezen. Bij Planet Group hebben we bijvoorbeeld gekozen voor drie aandachtspunten: milieu en klimaat, enkele goede doelen en kleinschalige culture events.

Inzake milieu en klimaat is mobiliteit een voor de hand liggende keuze, zeker wanneer medewerkers verspreid zijn. De keuze voor een quasi volledig elektrisch wagenpark betekent een aanzienlijke investering, maar laat ons wel toe onze ecologische voetafdruk in te perken. Behalve het vermijden van CO2-uitstoot, willen we een stap verder gaan en de onvermijdelijke CO2 deels compenseren door voor elke medewerker een boom te planten. Enerzijds kan dat in ons eigen bos naast het bedrijfsgebouw, anderzijds zullen we ook medewerkers de mogelijkheid geven om 'hun' boom bij hen in de tuin te planten.

Bijdragen aan goede doelen is een tweede pijler. We steunen enkele initiatieven die ons nauw aan het hart liggen. We organiseerden al twee keer een benefietfestival voor vzw Dappere (B)Engeltjes van UZ Gent (Neonatologie) en steunden in het verleden al Coderdojo, School zonder Pesten… Belangrijk is dat de organisatie ook openstaat voor suggesties van medewerkers: wanneer zij actief zijn in een vzw of persoonlijk betrokken zijn bij een goed doel dat in lijn ligt van onze visie, kunnen we ook daar steun verlenen.

Ten slotte is het ook belangrijk kleinschalige culturele evenementen te ondersteunen. Voor ons is dat onder de noemer 'Met Planet Group naar de Festivals' ook een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Positieve impact

Teruggeven aan de maatschappij is een ethische keuze. Voor een bedrijf is dat niet anders dan voor een individu. Maar bijkomend is er in het geval van de onderneming ook een duidelijk voordeel. Het is een vorm van branding, niet alleen voor de diensten of producten die zij op de markt brengt, maar ook voor employer branding. Tegelijk is het een vorm van preselectie: de keuzes die je maakt, communiceren duidelijk waarvoor de onderneming staat. Potentiële medewerkers kunnen voor zichzelf uitmaken of hun waarden aansluiten bij die van de onderneming.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ook een manier om aan betrokkenheid en retentie te werken. Dat de onderneming zich samen met de medewerkers inzet voor een goed doel, zorgt voor samenhorigheid. Medewerkers die voor hun eigen project steun vinden bij hun werkgever en collega's, voelen een nauwere band met de organisatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een logische, ethische keuze. Dat de organisatie er zelf ook de positieve impact van ondervindt, is een mooie bijkomstigheid.

De auteur, Eva Vercruyssen, is HR Director bij Planet Group. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen