< Terug naar overzicht

Maatwerk biedt oplossingen


Onmiskenbaar zijn vraag en aanbod op onze arbeidsmarkt niet bijster goed op elkaar afgestemd. Tegenover 250.000 werklozen staan meer vacatures en blijven knelpuntberoepen vaak zeer moeilijk in te vullen. Daar zijn diverse redenen voor, die nog aangevuld worden met een Belgische eigenschap: ons land heeft bijzonder honkvaste werknemers in vergelijking met de rest van Europa (zie het rapport ‘Job Mobility in Europe’, 2008). Werknemers die niet echt bereid zijn tot het nemen van risico’s, daarbij tot voor kort geruggensteund door een systeem van royale opzegvergoedingen, althans voor de (hoger geschoolde) bedienden.

De verantwoordelijkheid voor employability is dan ook gedeeld en ligt bij drie partijen: werknemer, werkgever en overheid. De werknemer moet beseffen dat hij zelf inspanningen zal moeten leveren om inzetbaar te blijven, en niet alleen op het vlak kennis en kunde. Elk individu op beroepsactieve leeftijd moet waken over zijn engagement en permanent zoeken naar omgevingen en jobs waarin zijn sterktes en talenten maximaal tot hun recht komen. Het ontwikkelen van de loopbaancompetenties is daarbij cruciaal.

De werkgever moet investeren in de persoonlijke ontwikkeling van zijn werknemers, in het creëren van omstandigheden en contexten waarin ook atypische werknemersprofielen aan bod kunnen komen, én in opleidingsinspanningen die functie- en zelfs bedrijfsoverschrijdend zijn.

De overheid moet de mobiliteit van werknemers ondersteunen (niet afremmen) door het wegwerken van oubollige regelingen inzake opzegtermijnen en verworven rechten via anciënniteit. Het eenheidsstatuut realiseren is alvast een stap in de goede richting. Ook de recente initiatieven rond het breed toegankelijk maken van loopbaanbegeleiding zijn verdedigbaar.

Willen we met zijn allen werk maken van langer werken én met meer aan de slag gaan, dan zal maatwerk ongetwijfeld een uitkomst bieden. Het is de sleutel om ruimte te geven aan diversiteit en aan een individuele invulling van een job. Eenheidsworst qua jobinhoud of segmentatie van de werknemers op basis van geslacht, leeftijd, laat staan statuut of herkomst, is uit den boze, wil men effectief deze uitdaging aangaan.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen