< Terug naar overzicht

Mobiliteit: Trage vergroening

Ja, het bedrijfswagenpark wordt milieu- en klimaatvriendelijker, al evolueert het niet zo snel. De huidige (fiscale) maatregelen volstaan niet voor een grote omslag. Afwachten of het mobiliteitsbudget erin slaagt om het gebruik van alternatieve en duurzame vervoersmiddelen te stimuleren... Een bijdrage van Hermina Van Coillie, HR Research Expert bij Securex.

Wanneer het gaat over milieu en klimaat, zijn de bedrijfswagens vaak onderwerp van verhitte discussies. De cijfers van Securex Sociaal Secretariaat laten vandaag toe om één en ander te objectiveren. Wat blijkt? De CO2-uitstoot van bedrijfswagens is de afgelopen twee jaar wel degelijk gedaald, al is dat slechts met 2,2 procent.

Diesel boven

Vandaag is de grote meerderheid van alle nieuwe bedrijfswagens – 87,7 procent – nog steeds uitgerust met een dieselmotor. Opvallend is wel de sterke vooruitgang van benzinewagens: terwijl in 2017 amper 5,7 procent van de vloot op benzine reed, is dat gestegen naar 10,1 procent in 2019 – zo goed als een verdubbeling. Ook het aantal hybride wagens is verdubbeld, al is een aandeel van 1,7 procent nog steeds erg weinig. Het aantal wagens dat op gas (CNG of LPG) rijdt, ligt nog lager: 0,25 procent.

Tijdens dezelfde periode is de gemiddelde CO2-uitstoot van de Belgische bedrijfswagens met 2,2 procent gedaald. Terwijl de gemiddelde bedrijfswagen in 2017 nog 114,4 gram CO2 per kilometer de atmosfeer in blies, is dat vandaag slechts 112 gram per kilometer. De verklaring is te vinden bij de verschuiving in de vloot: terwijl het aandeel sterk vervuilende wagens daalde van een derde naar 27,5 procent, werden er relatief meer bedrijfswagens ingeschreven met een uitstoot van maximaal 105 g/km – van 38,1 procent in 2017 naar 40,8 procent in 2019.

De vloot vergroent dus wel degelijk, maar niet met het tempo dat men zou mogen en kunnen verwachten. Waarom? Er zijn verschillende redenen op te noemen. Zo is er te weinig ondersteuning voor werkgevers, blijft er ook vandaag nog een gebrek aan laadpalen, nemen de leasemaatschappijen een afwachtende houding aan, blijven de meest milieuvriendelijke hybride en elektrische wagens erg duur en is het voorlopig nog koffiedik kijken wat de restwaarde zal zijn van die wagens.

Maar niet alleen de werkgevers lijken vandaag nog niet echt wakker te liggen van een groenere vloot. Ook de werknemer zelf wordt door de fiscale regels niet gestimuleerd om een ecologischer voertuig te kiezen: die enkele euro’s die hij extra moet betalen op het ‘voordeel van alle aard’ overtuigen niet.

Hoop op mobiliteitsbudget

Eerder dit jaar keurde het parlement het mobiliteitsbudget goed. Die regeling maakt het mogelijk dat werknemers hun bedrijfswagenbudget kunnen besteden aan een combinatie van vervoersmiddelen. Zo zal een werknemer zijn vervuilende bedrijfswagen makkelijk kunnen inruilen voor een milieuvriendelijker exemplaar.

Het mobiliteitsbudget gaat echter verder dan dat. De maatregel wil het gebruik van ‘alternatieve en duurzame vervoersmiddelen’ stimuleren. Denk aan fiets, step en bromfiets, maar ook aan openbaar vervoer en deeloplossingen (deelauto’s, deelfietsen,...). Het budget dat na het ‘mobiliteitsshoppen’ overblijft, kan één keer per jaar worden uitbetaald, vrij van bedrijfsvoorheffing, maar sociaal wel onderworpen aan een bijzondere bijdrage van 38,07 procent, aan de werknemer.

Of het mobiliteitsbudget erin zal slagen om het bedrijfswagenpark écht te vergroenen? Afwachten...


■ De auteur, Hermina Van Coillie, is HR Research Expert bij Securex. Ze schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen