< Terug naar overzicht

Negatieve motivatie: Bijna één op de vijf Belgen is werkverslaafd

Uit eigen onderzoek blijkt dat bijna één op de vijf Belgen (17 procent) verslaafd is aan zijn werk. Zowel deze workaholics zelf, als hun werkgevers ervaren heel wat nadelen van hun hoge werkritme en hun dwang om te werken. En dat eist een zware tol op gezondheidsvlak. Zo ondervinden ze heel wat meer stress, wat de kans op een burn-out verhoogt. Een bijdrage van Hermina Van Coillie, HR Research Expert bij Securex.

Aangezien workaholics de neiging hebben om langer en harder te werken dan hun collega’s, missen ze vaak familiefeestjes en andere sociale events. Ze besteden veel meer tijd aan hun werk dan aan hun vrienden, hobby’s of andere vrijetijdsactiviteiten. Ze werken door wanneer hun collega’s al naar huis zijn en nemen consistent werk mee naar huis. Door deze slechte gewoontes vervaagt de grens tussen ‘werk’ en ‘niet-werk’. Ze voelen zich dan ook schuldig als ze vrij nemen.

Negatieve impact op de gezondheid…

Bijna negen op de tien workaholics (86 procent) verklaren te veel werk te hebben. Bij de harde en dwangmatige werkers is dit al minder, twee op de drie (67 procent), en bij de gewone werkers al minder dan de helft (46 procent). Daarnaast werken twee op de drie workaholics (64 procent) meer overuren dan gewenst. Terwijl dit maar het geval is bij de helft (47 procent) van de dwangmatige en harde werkers, en bij één op de drie (34 procent) gewone werkers.

Workaholics ervaren daarom ook vaker stress (83 procent) dan de dwangmatige en harde werkers (65 procent), terwijl ‘maar’ vier op de tien van de gewone werkers stress ervaren (40 procent). Daarnaast hebben 25 procent van de workaholics en dwangmatige werkers een verhoogd risico op burn-out, terwijl dit slechts 14 procent is bij de harde en gewone werkers.
Twee op de drie workaholics (66 procent) beseffen nochtans dat hun werk een negatieve impact heeft op hun gezondheid. Bij dwangmatige werkers bevestigt de helft dit, terwijl een derde van de harde en gewone werkers dit opmerkt (31 procent).
Hun aanvoelen wordt bevestigd door de cijfers: workaholics, dwangmatige en harde werkers melden zich frequent ziek (21 procent is drie keer per jaar of meer afwezig door ziekte of een privéongeval, tegenover 13 procent bij gewone werkers). Daarnaast zijn vooral de workaholics, dwangmatige en gewone werkers langdurig ziek (11 procent is 21 dagen per jaar of meer afwezig door ziekte of een privéongeval, ten opzichte van 6 procent).

… en op het werk

Ook op de werkvloer zelf ervaren workaholics en dwangmatige werkers directe negatieve gevolgen. Ze gaan bijvoorbeeld minder vaak met plezier naar hun werk (63 procent) in vergelijking met hun collega’s die hard of gewoon werken (73 procent). Ze voelen zich vaker slecht in hun vel (64 procent in vergelijking met 39 procent) en zijn minder vaak tevreden met hun jobinhoud (72 procent, tegenover 78 procent) en werkomgeving (67 procent tegenover 76 procent).
Dit besef weegt op de loyaliteit van deze hardwerkende collega’s. Eén op de vijf workaholics en dwangmatige werkers is op korte termijn van plan ander werk te zoeken (tegenover 8 procent van de harde en gewone werkers). Op lange termijn gaat het voor de workaholics, dwangmatige en harde werkers zelfs om één op de vier (25 procent), tegenover 16 procent van de gewone werkers.

Negatieve motivatie zorgt voor slechtere kwaliteit

In tegenstelling tot wat men zou verwachten, zijn workaholics niet noodzakelijk meer gemotiveerd om te werken dan hun collega’s. Ze zijn wel anders gemotiveerd. En omdat hun motivatie uit gaat van het negatieve gevoel dat ze ‘moeten’ werken, zijn hun prestaties van mindere kwaliteit.
Het is juist het dwangmatige karakter en het plichtsgevoel dat de relatie van een workaholic (en een dwangmatige werker) met zijn werk negatief maakt. Hard werken omdat werknemers hun job zinvol en leuk vinden, zonder zich daarbij gedwongen te voelen, zal daarentegen juist energie geven.

■ De auteur, Hermina Van Coillie, is HR Research Expert bij Securex. Zij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen