< Terug naar overzicht

Niet kiezen is ook kiezen


Er is een strekking die de ‘neoliberale’ maatschappij en de evoluties op de arbeidsmarkt als oorzaak aanwijst van een aantal eigentijdse psychische aandoeningen. Gangmakers van deze beweging in België zijn Paul Verhaeghe (‘Identiteit’) en Dirk De Wachter (‘Borderline Times’). Zij vertrekken vanuit de assumptie dat de oorsprong van een aantal hedendaagse ziektebeelden zich niet bij het individu situeren, maar eerder geworteld zitten in de fundamenten van de samenleving, meer bepaald door wat als het ‘nieuwe normaal’ wordt beschouwd.

Wij zijn zeker niet blind voor een aantal signalen (zoals meer burn-outs), die wijzen op een bepaalde malaise in de manier waarop wij vandaag naar werken kijken. Allicht heeft de aanslepende crisis, gekoppeld aan onze loonhandicap er mee voor gezorgd dat organisaties naast allerlei ingrepen in de kosten, ook op het vlak van de productiviteit maatregelen genomen hebben om het hoofd boven water te kunnen houden. Dat vertaalt zich in een perceptie van een gestegen fysieke en/of mentale werkbelasting, die in hun ogen de grootste bedreiging vormt voor inzetbaarheid op langere termijn.

Voor laaggeschoolde werknemers is dat risico groter, ook al omdat ze harder getroffen worden door de de-industrialisatie en automatisering. Ze klampen zich dan ook vast aan jobzekerheid. Voor hooggeschoolden mogen we meer vragen stellen bij de uitspraken van Darian Leader. Toegegeven, ook hooggeschoolden spelen vandaag vaak op zekerheid. In arbeidsmobiliteit is België sowieso geen stichtend voorbeeld. Het aantal functies en werkgevers in een loopbaan – ook van hooggeschoolden – blijft bedroevend laag.

Wij pleiten hier niet voor de ‘golden dream’ dat ieder van zijn hobby zijn job moet maken en op elk moment gepassioneerd moet zijn door wat hij professioneel doet. Iedere beroepsactieve hogergeschoolde moet het wel als ‘a moral duty’ zien te zoeken naar een professionele context die voor hem/haar zinvol en intrinsiek interessant genoeg is om op zijn minst het Olympisch minimum van tevredenheid te bereiken – en in een aantal gevallen zelfs engagement te ervaren. Als dat niet zo is, moet hij/zij actie ondernemen. Want niet kiezen is in deze context ook een keuze.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen