< Terug naar overzicht

Open werkvloer, open geesten: Durf diversiteit omarmen

Slaagt u er niet in voldoende nieuw talent aan boord te halen, dan weegt dat op het welzijn van uw medewerkers. Het goede nieuws is dat er meer oplossingen mogelijk zijn dan u op het eerste gezicht zou denken. Valérie Denis van Tempo-Team doet een suggestie.

Zelfs in deze tijden van schaarste zijn er creatieve oplossingen te bedenken om wel voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken. Inzetten op vorming, bijvoorbeeld, of rekruteren op basis van competenties in plaats van diploma en cv. Meer diversiteit inbouwen kan eveneens helpen. In een diverse samenleving als die van ons zou dat zelfs een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Met de antidiscriminatiewet, gebouwd op negentien criteria, is er zelfs een duidelijk wettelijk kader voor.

Positief voor de bedrijfsresultaten

Door de blik op alle mogelijke talenten te richten, ontdekt u niet alleen nieuwe kandidaten, u bewijst er ook uw bestaande werknemers een dienst mee. Hun opdracht wordt lichter, u maakt werk van een open geest op de werkvloer, u versterkt uw waarden en uw imago - denk aan de jonge werknemers die een omgeving ‘met zin’ zoeken - en u wakkert creativiteit en innovatie aan.

Sterker nog, er is steeds meer onderzoek en aanzet tot bewijs dat ondersteunt dat een divers personeelsbestand op lange termijn uw bedrijfsresultaten positief beïnvloedt. Dat komt onder meer doordat een divers team beter verstaat wat de verschillende doelgroepen binnen de samenleving willen. Als een bedrijf klanten beter begrijpt en sterker op die verwachtingen kan inspelen, kan het alleen maar beter presteren.

Nog concreter? Medewerkers die goed met diversiteit omgaan, zijn doorgaans ook sterke onderhandelaars, net omdat ze breed denken. Ze zitten bovendien goed in hun vel, omdat ze het gevoel hebben dat hun eigen belangen en behoeften erkend worden.

Om dit alles voor elkaar te krijgen, is een actief diversiteitsbeleid nodig, met doorgedreven vorming en training op het vlak van leiderschap en communicatie. Medewerkers moeten leren met diversiteit om te gaan, zo niet dreigen er meer conflicten en een dalende productiviteit.

Diversiteitscoach

Tempo-Team is daarin een actieve voortrekker. Diversiteit zit in onze bedrijfswaarden en dat laat zich op alle niveaus in onze organisatie, in onze instrumenten, opleidingen en dagelijkse praktijk voelen. We hebben een Equal Treatment Coach in huis die collega’s helpt met al hun vragen over diversiteit. Met ‘mystery calls’ controleren we onze werking en met actoren als Actiris zetten we onze schouders mee onder concrete diversiteitsplannen.

Wat ik uit mijn eigen ervaring leerde? Wees u bewust van uw vooroordelen en laat ze los bij rekrutering. Houd de diversiteitscriteria altijd bij de hand, prent ze in uw hoofd en buig vooroordelen op de werkvloer om in noodzakelijke competenties.

Laten we samen creatief zijn om diversiteit te laten werken. Dat is vandaag geen luxe meer.

De auteur, Valérie Denis, is CSR & Equal Treatment Manager bij Tempo-Team. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen