< Terug naar overzicht

Over loon naar werken


België legt de mogelijkheden op het vlak van loondifferentiatie flink aan banden. Hier heerst nog steeds het collectief denken over het loonpakket in de geest van het verlonen van een functie en de daarmee verbonden dienstjaren. Dat staat los van de output of het engagement. Wij pleiten in elk geval voor het loskoppelen van loon aan anciënniteit en vóór een meer flexibele en rationele benadering, die bijvoorbeeld ook rekening houdt met de wensen van de werknemer. Uit een recente enquête (Roularta/Securex, september 2012) blijkt alvast dat ruim 70 procent van de bedrijfsleiders de koppeling van anciënniteit aan loon voorbijgestreefd vindt. Bovendien vormt de anciënniteit via het ontslagrecht voor bedienden ook een factor die leidt tot professioneel immobilisme. We verwachten meer heil van een rugzakmodel, waarbij anciënniteit losgekoppeld wordt van een organisatie. Dat stimuleert langer werken en valoriseert het aantal gewerkte jaren, onafhankelijk van het loon en/of van een organisatie.

Ander arbeidsmarktbeleid

“Als we blijven vasthouden aan het principe van de anciënniteitsverloning, zullen we onszelf uit de markt prijzen. Anderzijds zullen we erover moeten waken onze jongeren niet duurder te maken”, stelde professor Luc Sels (KU Leuven) onlangs. Dat betekent dat er op korte termijn nood is aan een ander soort arbeidsmarktbeleid, waarin de impact van leeftijd of anciënniteit op een andere manier benaderd moet worden.
Ook in de hoogst actuele discussie en harmonisatie over het statuut van arbeiders en bedienden zou het kunnen dat de loonspanning voor bedienden kleiner wordt en deze van arbeiders iets hoger. Dat kan op termijn leiden tot hogere beginsalarissen voor werknemers en een kleinere loonspanning gedurende de loopbaan. In dit kader zou de variabele verloning een belangrijk element kunnen zijn van differentiatie. De vraag is en blijft of we op korte termijn de moed zullen vinden om van dit alles werk te maken…

< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen