< Terug naar overzicht

Pensioenleeftijd: Het ABC van langer (willen) werken

Bijna driekwart van de Belgische werknemers wil voor zijn 65ste stoppen met werken. De grootste obstakels om langer door te gaan, zijn psychologisch van aard. Volgens Hermina Van Coillie van Securex betekent dit dat organisaties zelf heel wat instrumenten in handen hebben om medewerkers langer aan het werk te houden.

Eerst de cijfers: 27 procent van de werknemers denkt tot zijn/haar 65ste verjaardag te moeten werken, 31 procent tot 67 jaar, de wettelijke pensioenleeftijd vanaf 2030. Zes procent verwacht zelfs tot zijn/haar zeventigste actief te moeten zijn.

Tussen moeten, kunnen en willen gaapt een duidelijke kloof, zo blijkt uit de enquête van Securex: 63 procent van de Belgische werknemers geeft aan maar tot zijn zestigste – vijf jaar vroeger dan de huidige wettelijke pensioenleeftijd – te kunnen werken. Een vijfde denkt tot 65 jaar en amper 17 procent denkt nog langer te kunnen doorgaan.

Opvallend, nog meer Belgen zeggen niet tot aan de wettelijke pensioenleeftijd te willen werken. Slechts 16 procent van de respondenten zegt dat hij/zij tot 65 jaar wil voortdoen; 10 procent wil tot 67 jaar actief blijven. Bijna driekwart geeft een leeftijd lager dan 65 als antwoord. Dat is een opmerkelijk resultaat, want het heeft niets met gezondheid of werkomstandigheden te maken. Wat de werknemers zeggen, is simpel: “Ik wil niet, punt”.

Graag zinvol werk

Die vaststelling bevat een belangrijke les voor overheden en organisaties: focus niet uitsluitend op het einde van de loopbaan. Het is zinloos te blijven trekken aan werknemers en de wettelijke pensioenleeftijd zonder meer op te schroeven. Naar de invulling van de job kijken is belangrijker, ook bij werknemers die de pensioenleeftijd nog lang niet naderen. Een werkgever kan daarin het voortouw nemen. Als u ervoor kunt zorgen dat medewerkers hun werk graag doen en zinvol vinden, volgt het werken tot de pensioenleeftijd vanzelf wel. Dat bevestigen onze gegevens: werknemers die hun job graag doen of hun werk zinvol vinden, willen tot vier jaar langer werken dan werknemers die hun job niet graag doen en het niet zinvol vinden.

Hoe u ervoor zorgt dat medewerkers van hun job houden? Dat doet u door te werken aan wat een job motiverend maakt: autonomie, competenties en verbondenheid met collega's.

Autonomie betekent niet dat medewerkers hun goesting mogen doen, wel dat iedereen het gevoel heeft zeggenschap te krijgen. Dat kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door medewerkers te laten beslissen wanneer ze welke taken uitvoeren of hoe ze tewerk gaan. Daarvoor moeten leidinggevenden kunnen loslaten.

Daarnaast is er de universele behoefte om zich met collega's en leidinggevenden verbonden te voelen. Mensen willen deel uitmaken van een team en vertrouwen, openheid en connectie ervaren. Dat is essentieel en nochtans vergeten organisaties dit element vaak.

Ten slotte, competenties: u moet weten wat een medewerker kan, maar ook waar hij/zij in kan groeien. Aangezien er geen antwoord is dat voor iedere medewerker geldt, komt het erop aan de precieze noden via gesprekken of bevragingen met elke individuele medewerker afzonderlijk te ontdekken en op basis van die inzichten te differentiëren.

Dankzij dit ABC – autonomie, ‘belongingness’ of verbondenheid, competenties – kunnen organisaties ervoor zorgen dat medewerkers opnieuw zin krijgen in hun job en de meerwaarde van hun werk inzien. Eenmaal dat het geval is, volgt het langer kunnen en willen werken vanzelf.

HR Square-seminarie

Hermina Van Coillie gaat op 23 januari dieper in op dit ABC tijdens het HR Square-seminarie over 'Efficiënt Motiveren'.

       

De auteur, Hermina Van Coillie, is HR Research Expert bij Securex. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen