< Terug naar overzicht

Rekrutering in tijden van verandering: Waarop letten bij de selectie van kandidaten?

Personeel aanwerven is een complexe aangelegenheid. Ook al weten veel managers als geen ander welke behoeften ingevuld moeten worden en zijn ze goed vertrouwd met de specifieke context van de activiteiten, het volstaat volgens Dominique Duquesnoy, directeur-generaal van PerformanSe, niet om in deze snel veranderende tijden de juiste mensen aan boord te krijgen.

De snelle technologische ontwikkelingen, de continue stroom aan nieuwe feiten en de vele veranderingen binnen de jobs maken dat onze kijk op rekrutering aan verandering toe is en meer op de lange termijn gericht moet worden.

Dat een aanwerving mislukt, heeft doorgaans twee oorzaken: de beslissing is genomen op basis van verkeerde criteria en/of is onvoldoende gestoeld op objectieve gegevens. De vraag die daaruit voortvloeit, is welke de meest aangewezen criteria zijn om de vaardigheden van een kandidaat voor een bepaalde functie en in een specifieke context te beoordelen.

Wees duidelijk over de verwachtingen

Eerst en vooral moet de recruiter zelf een helder beeld krijgen van de criteria die belangrijk zijn voor de toekomstige prestaties. Alleen op die manier zal hij/zij aan de kandidaat duidelijkheid kunnen verschaffen over de behoeften op korte en langere termijn. Hij/zij zal een onderscheid moeten maken tussen relevante kennis, ervaring en vaardigheden die de kandidaat zal nodig hebben om zijn toekomstige functie doeltreffend uit te oefenen. Aan de andere kant zal de recruiter zelf ook duidelijkheid moeten krijgen over het vermogen van de kandidaat om met nieuwe situaties om te gaan en zich aan te passen.

Hij/zij zal moeten evalueren of de kandidaat buiten het kader kan treden en nieuwe ideeën kan ontwikkelen, of hij kritisch kan nadenken en in staat is nieuwe kennis te verwerven en in vaardigheden om te zetten. Om de juiste aanwervingscriteria te bepalen, zal de recruiter zich dus zeer bewust moeten zijn van de situatie.

Steun op data en op de ervaring van uw mensen

Om te achterhalen welke de meest aangewezen selectiecriteria voor een specifieke functie zijn, maken sommige organisaties gebruik van data-analyse. Een algoritme, ontworpen op basis van een degelijk wetenschappelijk model en een representatieve database, voorspelt met welke criteria ze het meest kans op succes zullen hebben. Die manier van werken helpt hen de kwaliteit van hun inschatting te verbeteren en hun besluitvorming objectiever te maken.

Wij vinden deze aanpak, die gebaseerd is op flexibele en adaptieve aanwervingsmethoden, zeker interessant, op voorwaarde dat de recruiter ook rekening houdt met de realiteit op het terrein en de context op korte, middellange en lange termijn waarin de activiteiten zullen worden uitgevoerd. In de praktijk stellen we vast dat dit door overmoedigheid of wantrouwen vaak aan de kant wordt geschoven. Onze conclusie is daarom dat het efficiënter is naar een evenwicht te streven: de kracht van de gegevensanalyse in combinatie met de ervaring van de actoren op het terrein.

Steunt u uitsluitend op de voorspellende kracht van data, dan zal u bij een rekrutering weinig rekening houden met de huidige en toekomstige uitdagingen van de onderneming, zoals de vernieuwing van bedrijfscycli, de bedrijfsstrategieën en de impact van de digitalisering op taken of marktomstandigheden. Daarmee geeft u het instrument niet alleen te veel macht, u loopt ook het risico dat u zich vergist.

Krijg grip op uw aanwervingstools

Om hun aanwervingen echt te optimaliseren, moeten managers en HR-specialisten opnieuw greep weten te krijgen op hun aanwervingstools: ze moeten de informatie die voortvloeit uit de tools kunnen aanvullen met duidelijke gegevens over de context van de functie. Een tool niet gecombineerd met verstand is blind, maar verstand zonder krachtige tool is niet efficiënt!

Dominique Duquesnoy schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen