< Terug naar overzicht

Social media are here to stay…


Panta rhei, alles verandert: dat is in de internet-maatschappij letterlijk te nemen. Bovendien ligt de snelheid waarmee de technologie zichtbaar en onzichtbaar om zich heen grijpt en zich nestelt in allerlei domeinen van onze samenleving nooit eerder gezien. Dat geldt ook voor de sociale media, die op een organische wijze én met vliegende start alle vroegere communicatie- en interactieparadigma’s hopeloos omver blazen. Ze confronteren ook de bedrijfswereld met nieuwe uitdagingen. Waar men ons in allerlei management- en communicatiecursussen leerde dat de verbale, directe communicatie de meest efficiënte is, zien we nu dat de communicatie via tweets, mails of chats meer en meer terrein verovert.
Een paar jaar na de stille, maar massale invasie van een aantal virtuele communicatienetwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter, zijn er nog altijd bedrijven die achterhoedegevechten voeren over het al dan niet verlenen van de toegang tot sociale media tijdens de werkuren. Onlangs bleek nog uit een grootschalige enquête bij schoolverlaters dat het antwoord op de vraag ‘in welke mate verwacht je bij je toekomstige werkgever toegang te krijgen tot het internet tijdens de werkuren?’ niet eens meer relevant is. De jongeren hebben de nodige persoonlijke devices (zoals smartphones en tablets) overal bij zich.

Nu de eerste ‘misbruiken’ opduiken, dringt de vraag zich op hoe bedrijven zich dan wel moeten opstellen ten opzichte van deze nieuwe wereldorde. Op allerlei fora verschijnen berichten die –bewust of onbewust – schade berokkenen aan bedrijven op het vlak van hun (employer) branding en hun producten. Zelfs klanten worden op de korrel genomen.

Tussen een houding van laisser-faire, laisser passer en een eenduidige formele bedrijfspolicy ligt een scala van mogelijkheden. De grenzen met de wetgeving op de privacy in acht genomen, zullen de meningen hierover ongetwijfeld sterk uiteenlopen op basis van de leiderschapsstijl, de cultuur en de sector waarin het bedrijf actief is. Andermaal een voorbeeld van een ‘cultuurlag’ waarbij het menselijk denken de aanwezigheid van een virtuele werkelijkheid hopeloos achterna hinkt.

Het is beslist verstandig om als bedrijf een paar richtlijnen of adviezen mee te geven aan de werknemers voor het gebruik en de mogelijkheden van deze media. Deze eerder pedagogische bedoelde ondersteuning is vooral gericht op het creëren van enig bewustzijn over de impact en de effecten die deze media met zich mee brengen. We voelen ook wel wat voor het idee om vanuit het bedrijf op bepaalde sites communities of platformen te initiëren, waarop een conversation manager (dixit Steven Van Belleghem) actief participeert, en op een open en eerlijke wijze reageert op allerlei berichten en zelfs klachten van klanten of gedupeerden.

Sociale media are here to stay. Ze maken deel uit van onze nieuwe werkelijkheid. Aanpassen en integreren is dus de boodschap. Leer er vooral constructief en bewust mee omgaan en haal er uw voordeel uit.

< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen