< Terug naar overzicht

Suïcide: Maak ruimte om te rouwen op het werk

Wat als een medewerker uit het leven stapt? Hoewel zelfdoding in onze samenleving een reëel risico is, hebben maar weinig werkgevers een antwoord op die vraag klaar. Anouk Van Laere, preventieadviseur psychosociaal bij Securex geeft een aanzet.

Dat u als werkgever een rol kunt spelen bij de ondersteuning van werknemers die het psychisch moeilijk hebben, is bekend. Toch is het belangrijk te beseffen dat, welke inspanningen u ook levert, de medewerker op een dag alsnog uit het leven kan stappen. Wanneer zo’n scenario zich aandient, is het zaak om de collega’s zo goed mogelijk op te vangen en bij hun rouwproces te ondersteunen.

Ieder heeft andere noden

Wie door zelfdoding een dierbare verliest – of het nu een familielid, vriend of collega is – heeft het vaak extra moeilijk om het verlies te verwerken. Voor de nabestaanden is de reden van de wanhoopsdaad moeilijk te begrijpen. Ze blijven met onbeantwoorde vragen zitten en worden door emoties overspoeld. Hoeveel tijd medewerkers nodig hebben om het verlies te verwerken, is individueel erg verschillend. Iedereen reageert anders op verlies en heeft andere noden. De een zal al zijn energie moeten gebruiken om zich thuis staande te houden en zal zich op het werk moeilijk kunnen concentreren, de ander zal zijn werk net nodig hebben als verstrooiing.

Voor de werkgever komt het erop aan de noden van elke collega te (h)erkennen en ruimte te creëren voor het rouwproces. Dit kan door momenten in te lassen waarop het werk even mag wijken, bijvoorbeeld tijdens een herdenkingsplechtigheid. U kunt een tekst laten voorlezen, een deskundige kan aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, u kunt een rouwregister leggen en eventueel een herdenkingsplek met een foto inrichten. Bovenal is het belangrijk om beschikbaar te zijn voor de medewerkers en, nog meer dan anders voor dialoog en vragen open te staan. Een groepsgesprek of een persoonlijk gesprek tussen de leidinggevende en de directe collega’s kan erg ondersteunend zijn.

Psychologische begeleiding

Wanneer een medewerker uit het leven is gestapt, kan het nuttig en waardevol zijn om voor de directe collega’s in extra emotionele opvang te voorzien. Ga na wie nood heeft aan psychologische ondersteuning door een externe preventiedienst of psycholoog. Psychologische begeleiding kan in teamverband en/of individueel georganiseerd worden.

In sommige ondernemingen is er ondersteuning mogelijk via een Employee Assistance Programme (EAP). Werknemers hebben dan recht op een aantal sessies met een professionele begeleider in de periode die op de gebeurtenis volgt. Ook ondernemingen die niet over zo'n programma beschikken, kunnen de hulp van gespecialiseerde begeleiders inroepen.

Verwijs ten slotte ook naar de zelfmoordlijn (1813). Wie met vragen blijft zitten, kan daar op elk moment terecht. Als werkgever kunt u ook bij de 'Werkgroep Verder' aankloppen voor tips en een beleid rond rouwen op de werkvloer.

De auteur, Anouk Van Laere, is preventieadviseur psychosociaal bij Securex. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen