< Terug naar overzicht

Territoriumgedrag?


Territoriumgedrag is het gedrag waarmee een dier aantoont dat het binnen een bepaald gebied geen indringers duldt. Een mannetje verdedigt het gebied. Zo schept hij zekerheid voor voedsel en ruimte voor nakomelingen. Ongetwijfeld is dat functioneel in de dierenwereld, maar dit leidt tot disfunctionele en vooral contraproductieve effecten in een organisatie.

Waarom kiezen organisaties er überhaupt voor om op een zeker moment naar een opdeling in departementen of ‘shared services’ te evolueren? Ongetwijfeld heeft dat te maken met de vereiste (expert)kennis, schaalvoordelen, strategische keuzes en vooral met de toenemende complexiteit. Een departementsstructuur staat ten dienste van de collectieve doelstellingen. In dat verband dient een mensbeleid vanuit HR te streven naar een win-win voor de werknemer én de business. Thuiswerk, bijvoorbeeld, dient aan te tonen dat het niet alleen de stress bij de werknemers reduceert, maar ook meer productiviteit oplevert en dus finaal bijdraagt tot het verbeteren van de business-resultaten. 

Een paar tips om territoriumdrang te vermijden:

:: Bepaal een duidelijke bedrijfsvisie en -strategie die een kader vormt voor het toetsen van projecten of acties op hun toegevoegde waarde.
:: Bepaal collectieve doelstellingen en laat die consistent doorwegen in de variabele verloning.
:: Vermijd micromanagement en kies voor de schaalvoordelen van samenwerking.
:: Bepaal bedrijfsintern meetbare doelstellingen (HR-analytics) op basis van een gekozen scenario en beoordeel de evolutie ervan op regelmatige tijdstippen in het managementcomité of de directieraad in combinatie met de effecten op andere meetpunten in de organisatie.
:: Kies voor diversiteit en durf ook atypische profielen aanwerven voor HR-functies. HRM’ers moeten vandaag een brede en op bedrijfseconomische principes geïnspireerde inzichten en interesses hebben, en niet blijven steken in de rol van ‘employee champion’. Ze moeten naast kennis van hun vakdomein, ook een woordje kunnen meepraten over management, marketing, wetgeving, fiscaliteit, finance, communicatie, overleg, technische processen,… Dat bevordert innovatie, creativiteit én begrip voor andere invalshoeken en visies.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen