< Terug naar overzicht

Thuiswerk: Meer en efficiënter, maar wel afspraken nodig (Hermina Van Coillie, Securex)

Of thuiswerk beter is dan werken op kantoor? Er bestaat geen absoluut antwoord op die vraag. Alles hangt af van de voorkeur van de werknemer en de taak die hem te doen staat. We kunnen wél praktische tips geven die van thuiswerk een succes helpen maken.

Bedienden die thuis werken, werken ook harder. Dat blijkt uit een recente bevraging bij 922 bedienden. Dat komt door twee elkaar versterkende fenomenen. Ten eerste zien we dat wie thuis werkt, méér uren presteert dan op kantoor. Tegelijk neemt de efficiëntie toe: wie thuis werkt, krijgt in een uur méér gedaan.

Bewust van je werkplek

Belangrijk is wel dat medewerkers bewust kiezen wanneer ze thuis aan de slag gaan en wanneer ze naar kantoor komen. Zeker in een landschapskantoor kan er veel lawaaihinder zijn. Rinkelende telefoons, pratende collega’s en piepende gsm’s storen enorm, al zijn we ons er niet van bewust. Uit studies blijkt dat we meer stress meten bij wie in een lawaaierige omgeving werkt, ook al zal die persoon zelf niet meer stress rapporteren. Lawaai als ‘onbewuste’ stressor heeft wél een grote impact op de productiviteit. ‘Open offices’ werken, maar alleen wanneer medewerkers ook de mogelijkheid hebben zich af te zonderen als ze nood hebben aan een stille werkplek om zich te concentreren of te focussen op een bepaalde taak. Dit kan dan in een rustige ruimte zijn, of thuis.
Anderzijds blijft het kantoor natuurlijk de plaats voor ontmoetingen en overleg. Ook al worden werknemers vaak en veel afgeleid wanneer ze op kantoor zijn. En ook al leidt de directe output daaronder, dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is om regelmatig op kantoor te komen: het sociaal contact daar is goed voor de onderlinge relaties in een team of organisatie. Het kantoor is de beste plaats voor creativiteit en overleg.
Niet alleen hangt het antwoord op de vraag ‘thuis of op kantoor?’ af van het soort werk dat er die dag op de planning staat, het is óók afhankelijk van wat de andere leden van het team doen.

Tien tips

Op basis van dit en ander onderzoek, geven we graag tien concrete tips, netjes verdeeld over werkgever en werknemer, om van thuiswerk een succes te maken.

Voor werkgevers:

  • Niet elke organisatie is klaar om thuiswerk in te voeren. Een goede voorbereiding, heldere communicatie en duidelijke afspraken zijn noodzakelijk.
  • ‘Command & control’ maakt plaats voor een sfeer van vertrouwen met focus op resultaat. Een meer coachende stijl wordt voor leidinggevenden belangrijker, net zoals goed kunnen communiceren via e-mail, chat of online-meetings.
  • Maak duidelijke afspraken over de bereikbaarheid. Kan een medewerker even de gsm uitzetten om zich te concentreren? Kan zij ‘s middags even joggen? Wanneer verwacht je antwoord op een e-mail?
  • Werknemers moeten goed weten welke resultaten je verwacht én dat is nog méér zo voor thuiswerkende collega’s.
  • In functie van de noden van de werknemer zelf en het functioneren van het team kan je afspreken hoeveel dagen per week iemand kan thuiswerken.

Voor werknemers:

  • Een thuiswerkdag eindigt ook: medewerkers moeten weten dat je niet van hen verwacht dat ze ‘s avonds nog bezig zijn als ze al de hele dag hebben gewerkt, ook al was dat thuis.
  • Je kan thuis best ook structuur aanbrengen in je dag, net zoals op kantoor. Thuiswerkers eten gemiddeld onregelmatiger en bewegen minder: nochtans zijn pauzes ook voor hen noodzakelijk.
  • Contact met collega’s én de leidinggevende is cruciaal, ook als je thuis aan de slag bent. Moderne communicatiemiddelen maken dat de fysieke afstand geen excuus meer mag zijn.
  • Thuiswerkdagen plan je in functie van de taken die je te doen hebt. Gefocust werken doe je thuis, brainstormen en overleggen gebeuren op kantoor.
  • Je kan niet thuis werken én voor kinderen zorgen tegelijk. In het geval van occasioneel thuiswerk omdat een kind ziek is, kan de werknemer op het einde van de dag uitrekenen hoeveel hij werkelijk heeft gewerkt en de verloren tijd inhalen ‘s avonds of voor die uren verlof nemen.

■ De auteur, Hermina Van Coillie, is onderzoeksexperte bij Securex. Zij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen