< Terug naar overzicht

Thuiswerk: Meer rust, meer efficiëntie?

De coronacrisis doet vele ondernemingen op een andere manier naar thuiswerk kijken. Ook wij zagen nieuwe mogelijkheden, maar hebben tegelijk ervaren wat de beperkingen zijn wanneer de meeste collega's in hun kot blijven. De belangrijkste les? Dat is misschien wel dat rust en efficiëntie hand in hand gaan, zo schrijft Sam Baro van Planet Group.

Voor de lockdown hanteerden we de visie dat onze business van dien aard is dat sociale interactie tussen collega’s van cruciaal belang is opdat iedereen zijn job goed zou kunnen uitvoeren. Daarom gebeurde het maar zelden dat iemand een dag thuis werkte. We zagen wel dat bepaalde functies binnen de organisatie af en toe een halve of volledige dag thuis werkten om zich te kunnen concentreren, in het bijzonder de medewerkers die door hun job vooral 'geleefd worden' door collega's en zelf hun dagindeling niet bepalen wanneer ze op kantoor zijn. Kortom: efficiëntie is het sleutelwoord en de ervaring was dat het, op een paar uitzonderingen na, efficiënter is om op kantoor te werken.

En toen kwam de lockdown en moest bijna iedereen, wat onze ideeën over thuiswerk ook waren, in zijn kot blijven. Sommigen zijn naar kantoor blijven komen omdat het niet anders ging, maar de grote meerderheid bleef thuis, in overeenstemming met de richtlijnen van de overheid. Gedurende die acht à tien weken hebben we geleerd dat heel wat medewerkers een aantal taken van thuis kunnen uitvoeren en dat ze dat ook erg efficiënt kunnen doen, omdat ze niet gestoord worden.

Sam Baro (Planet Group)
“Wie gedurende de week tijd heeft om echt tot rust te komen, is productiever en efficiënter op die dagen dat hij of zij wel aan het werk is op kantoor.” © GF

De nadelen van thuiswerk

Maar we hebben tegelijk ook gemerkt dat het gebrek aan direct contact gepaard gaat met veel frustraties omdat nuances verloren gaan in boodschappen. We stellen vast dat collega's communicatie verkeerd begrijpen. Omdat ze werken via telefoon, chat of videoconferencing, missen medewerkers het non-verbale aspect dat zo belangrijk is in communicatie, waardoor ze niet merken of hun gesprekspartner mee is, of die het goed heeft begrepen. Ja, vergaderingen zijn veel sneller gedaan, maar op deze manier gaat een deel van die winst onmiddellijk weer verloren. En ook: hoeveel tijd gaat er verloren terwijl iedereen tracht in te loggen, zijn microfoon aan heeft gezet, de webcam aan de praat krijgt…?

Is thuiswerk de toekomst? Ik merk dat medewerkers zelf staan te popelen om minstens voor een deel van de werkweek terug naar kantoor te komen. Het isolement weegt immers zwaar en op psychosociaal vlak biedt samen op kantoor werken heel wat voordelen. Dat er minder frustraties zijn omwille van verkeerd begrepen boodschappen, heeft een positief effect op het welzijn van de medewerkers.

Rust brengt efficiëntie

Tegelijk hebben we ook het belang van rust leren kennen. De hoeveelheid werk was aan het begin van de crisis afgenomen, waardoor medewerkers meer tijd hadden voor andere zaken. Maar ook het thuiswerk zelf bracht extra rust in hun leven. Die rust biedt voordelen voor medewerkers en organisatie. Wie gedurende de week tijd heeft om echt tot rust te komen, is productiever en efficiënter op die dagen dat hij of zij wel aan het werk is op kantoor.

Uiteraard is het onmogelijk om voor alle functies rustmomenten in te bouwen gedurende de werkweek, omdat het voor sommige nu eenmaal nodig is dat medewerkers gedurende de werkdag aanwezig zijn. Toch zijn er mogelijkheden voor anderen om efficiëntie te winnen door meer rust in te bouwen in de wekelijkse routine. Dat is alvast een van de meer opvallende lessen die wij trekken uit deze crisis.

De auteur, Sam Baro, is CEO van Planet Group. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen