< Terug naar overzicht

Toonaangevende werkgevers zetten steeds meer in op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) krijgt, in al zijn facetten, steeds meer aandacht van de crème de la crème van de Belgische werkgevers. Ze doen dat omdat ze zo sterker staan op de arbeidsmarkt, maar ook omwille van de impact op de financiële resultaten.

Wereldwijd onderzoek van het Top Employers Institute wijst erop dat de samenleving verrijken – 'enriching society' – een van de trends is bij toonaangevende werkgevers. Werknemers willen immers aan de slag bij ondernemingen die zich ook ten dienste stellen van de gemeenschap waarin ze functioneren. Het imago, als bedrijf en als werkgever, wint erbij als de organisatie niet uitsluitend financiële doelstellingen nastreeft.

Van de 73 Top Employers 2020 in België springen er zeker een aantal in het oog als we spreken over maatschappelijke relevantie. Zo bedenkt nieuwkomer SUEZ innovatieve oplossingen om afval te verwerken en te hergebruiken. De drie gecertificeerde universitaire ziekenhuizen staan aan de top voor vernieuwende gezondheidsoplossingen. Bedrijven als STIB-MIVB en TUC RAIL bouwen mee aan mobiliteitsoplossingen. En het contactcenter IPG biedt veel ontwikkelingskansen aan onder andere laaggeschoolden met een sterke werkmotivatie.


Steven Van Raemdonck
(Top Employers Institute)
“Belgische Top Employers hebben goed begrepen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen vele voordelen biedt. Zo zien we dat maar liefst 96 procent van hen middelen en ondersteuning biedt om geld in te zamelen voor goede doelen.” © GF

Overal Warmste Week

Belgische Top Employers hebben goed begrepen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen vele voordelen biedt. Zo zien we dat maar liefst 96 procent van hen middelen en ondersteuning biedt om geld in te zamelen voor goede doelen en bijna negen op tien geeft financiële steun aan relevante individuele geldinzameling door medewerkers. Uit de doorlichtingen van de gecertificeerde bedrijven blijkt dat een teambuilding voor het goede doel vaak gebeurt. Op die manier slaat een onderneming twee vliegen in een klap.

Maar het kan ook op een andere manier. Ruim vier vijfden van de Belgische Top Employers offreren hun diensten of goederen gratis of tegen gereduceerde prijzen aan achtergestelde mensen, groepen of organisaties. IT-ondernemingen optimaliseren het computernetwerk bij een vzw. Bedrijven uit de financiële sector integreren MVO in hun leiderschapstrajecten en laten deelnemers werken aan het financiële plan van een vzw.

In mindere mate wordt speciaal verlof toegekend aan werknemers zodat ze kunnen deelnemen aan MVO-activiteiten (45 procent), bijvoorbeeld door te helpen op de Special Olympics.

Steeds meer MVO

MVO wordt almaar belangrijker. Zo steeg het aantal ondernemingen dat consequent een organisatie-breed MVO-programma heeft van 81 procent in 2015 naar 97 procent in 2020. Al even opvallend: anno 2020 heeft geen enkele Top Employer helemaal geen MVO-programma.

Hoewel bijna alle Top Employers een interne communicatiecampagne hebben geactiveerd om alle werknemers vertrouwd te maken met hun MVO-programma's, houdt slechts 52 procent consequent rekening met de behoeften en voorkeuren van werknemers bij het ontwikkelen van hun MVO-programma's en -initiatieven. Er is absoluut ruimte om van MVO een activiteit te maken die net zo relevant is voor branding en bedrijfsreputatie als voor de persoonlijke trots, motivatie en doelbewustheid van medewerkers.

 

“Ook de aandeelhouders zouden zich in de handen moeten wrijven.”

 

Voorts geeft niet minder dan 81 procent van de ondernemingen aan dat de managers rekening houden met de sociale gevolgen en milieueffecten van hun besluitvorming. Ze achten dit immers van cruciaal belang voor het succes en de winstgevendheid van hun onderneming. Dit toont aan dat er niet alleen op HR-vlak duidelijke voordelen zijn. Ook de aandeelhouders zouden zich in de handen moeten wrijven. Immers, wanneer een bedrijf aandacht besteedt aan de zogenaamde ESG-problemen (ecologisch, sociaal en governance), brengt dat ook een verbetering van het financiële rendement met zich mee. Tel uit je winst.

De auteur, Steven Van Raemdonck, is Country Manager bij Top Employers België. Hij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen