< Terug naar overzicht

Verloning als retentie-instrument

Verloning is een van de redenen waarom medewerkers een job in een andere organisatie aannemen. Hen de mogelijkheid geven zelf een deel van hun pakket in te vullen, is een relatief eenvoudige manier om huidige personeelsleden te behouden en nieuwe aan te trekken. Een bijdrage van Ellen Roelants, expert verloning bij Acerta Consult.

Meer dan vier werkgevers op tien (43 procent) beschouwen het brutoloon, aangevuld met andere loonelementen, als datgene wat hun medewerkers ervan weerhoudt om elders aan de slag te gaan. Bijna zes op de tien bedrijfsleiders (59 procent) denkt dat wie vertrekt, dat doet omdat de onderneming niet aan de loonverwachtingen kan voldoen. Dat alles blijkt uit een grote enquête bij 526 ondernemingen eerder dit jaar.

Werkgevers hebben een punt als ze aangeven dat loon belangrijk is in het aantrekken van medewerkers. Werknemers kunnen loon immers netjes vergelijken. Daarbij is het belangrijk op te merken dat vandaag het volledige pakket belangrijk is, en niet alleen het bruto basisloon. Meer en meer horen we getuigenissen van medewerkers die van job veranderen ook al is het totale loonpakket minder groot, maar die overtuigd zijn door de andere elementen uit het pakket – een wagen, een smartphone… maar zeker ook extra vakantiedagen.

Ellen Roelants (Acerta)
“Werkgevers die extra vakantiedagen aanbieden via een cafetariaplan kennen minder aanvragen van werknemers die deeltijds willen gaan werken.”
© GF

Als het gaat om het behouden van werknemers, zien we dat andere elementen meer aandacht verdienen: de relaties met de collega’s en leidinggevende worden belangrijker, de sfeer en cultuur. Op langere termijn hangt motivatie niet zozeer rechtstreeks af van het loon, wel van de drie gekende elementen uit de zelfdeterminatietheorie: autonomie, verbinding en competentie.

Meer autonomie

Via flexibele verloning komt comp&ben zo opnieuw in beeld. Medewerkers keuzemogelijkheden geven, verhoogt namelijk ook hun autonomie. Wanneer werkgevers hun medewerkers betrekken bij de samenstelling van het cafetariaplan, is dat daarenboven een vorm van waardering die een belangrijke factor is in retentie.

Bovendien kan een werkgever via een cafetariaplan een antwoord bieden op de uiteenlopende individuele wensen en noden bij werknemers. Het zou verkeerd zijn te denken dat die voorkeuren te voorspellen zijn aan de hand van iemands leeftijd: extra vakantie kan zowel voor jonge koppels met een verbouwing interessant zijn, als voor de oudere collega’s die graag op de kleinkinderen letten. Uit onze gegevens blijkt dat werkgevers die extra vakantiedagen aanbieden via een cafetariaplan minder aanvragen kennen van werknemers die deeltijds willen gaan werken, eenvoudigweg omdat medewerkers de optie hebben om die extra dagen in te zetten om werk en privé in balans te houden. Dat is voor alle partijen goed nieuws.

De voordelen lijken voor alle werkgevers duidelijk. Toch is er nog koudwatervrees. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 46 procent van de Belgische medewerkers de mogelijkheid biedt om zélf keuzes te maken over de samenstelling van hun loonpakket. Dat cijfer heeft ook een keerzijde: nog steeds 54 procent, méér dan de helft van de kleine, middelgrote en grote ondernemingen, biedt die mogelijkheid niet.

Waarom werkgevers aarzelen? Zij zeggen ons dat ze er te weinig over weten om de stap te zetten, dat men zich zorgen maakt over wat er gebeurt als iemand uit dienst gaat, en er is ongerustheid over de administratie. De sleutel is om zich goed te laten begeleiden en eenvoudig te beginnen, want de voordelen in deze krappe arbeidsmarkt zijn overduidelijk.

De auteur, Ellen Roelants, is expert verloning bij Acerta Consult. Zij schreef deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen