< Terug naar overzicht

Vertrouwen en verantwoordelijkheid, de sleutels van een participatieve organisatie


Onder een participatieve organisatie verstaan we een organisatie die haar medewerkers betrekt in de manier waarop de verwachte resultaten behaald zullen worden. Het gaat daarbij dus niet zozeer om wat de missie, de strategie of de objectieven zijn van een organisatie, dan wel om de manier waarop deze gerealiseerd worden. Willen we bekomen dat mensen geëngageerd en gemotiveerd gedrag vertonen, dat ze innovatief en creatief mee op zoek gaan naar oplossingen, en desgevallend daartoe ook initiatieven ontwikkelen, dan is dit alleen op die manier met enige kans op slagen waar te maken.
Intrapreneurship vergt echter ook leidinggevenden die bereid zijn vertrouwen en verantwoordelijkheid te verlenen aan hun medewerkers. Ja, zelfs fouten te accepteren en er desgevallend de verantwoordelijkheid voor te nemen. En daar wringt vaak het schoentje…Vanuit een verouderd paradigma blijven leidinggevenden vaak vasthouden aan rigide controle en sturing, ze bijten zich vast in allerlei materiële en immateriële privileges en statussymbolen, zoals gesloten kantoren (al dan niet voorzien van buitenlicht), firmawagens en andere managementgadgets. Een intrigerende titel van een interessant boek in dat verband is ‘Why Should Anyone Be Led By You?’ van Rob Goffee and Gareth Jones.

Meteen maken we de link naar ‘het nieuwe werken’, wat betekent dat plaats en tijdstip van presteren mee bepaald worden, ja, zelfs deels in functie staan van de mogelijkheden en beschikbaarheid van de werknemer, natuurlijk gekoppeld aan het belang van het bedrijf. Terwijl dat in Nederland meer en meer tot gemeengoed geworden is en men daar ook al botst op de grenzen van het fenomeen, lijkt het erop dat in Vlaanderen ‘het nieuwe werken’ vooralsnog een voorrecht blijft van de happy few.
‘Het nieuwe werken’ is niet alleen een kwestie van investeren in facilitaire mogelijkheden (gebouwen, pc’s, telefonie, internetverbindingen,…), het heeft ook te maken met de maturiteit van de werknemer zelf én van zijn leidinggevende…
We zijn ervan overtuigd dat de evolutie naar een participatieve organisatie alleen kan slagen met leidinggevenden die bereid gevonden worden te herkennen dat hun medewerkers op tal van domeinen competenter zijn dan zijzelf, en zich dan ook laten overtuigen en zelfs laten leiden door hun adviezen. Met leidinggevenden die inzien dat functies op verschillende wijzen kunnen worden ingevuld en dat het enige resultaat dat werkelijk telt de output is, en niet het aantal gepresteerde uren. Met leidinggevenden die begrip tonen voor de specifieke behoeften, ambities en talenten van elk van hun medewerkers en daarop maximaal kapitaliseren zonder zich evenwel bezondigen aan favoritisme. Met leidinggevenden die begrijpen dat zij een enorme impact hebben op de werkcontext en de werkinhoud van hun werknemers, en dus ook finaal op hun engagement, door hen daarbij maximaal te betrekken. Is dit alvast geen mooi voornemen om aan te werken in 2013?

Gandhi schreef immers: “Al wat je doet voor mij, maar niet met mij, doe je tegen mij.”

< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen