< Terug naar overzicht

Welke HR-praktijk dumpen: Waarom niet ‘HR’ zelf?

“We zullen moeten leren mensen ‘in-passen’ en niet ‘aan-passen’ – en dat zal niet waargemaakt kunnen worden via systemen die vertrekken vanuit de utopische gedachte dat persoonlijk succes een universeel begrip is.”

De context van werk en werken verandert vandaag zienderogen. Wat we in een zeer nabije toekomst onder ‘werk’ zullen verstaan, is op het vlak van omstandigheden, inhoud en verloning in niets te vergelijken met wat we in de voorbije eeuw hebben gedaan. Toch blijven we niet alleen vasthouden aan werkorganisatieprincipes die in de industriële revolutie opgang maakten, maar ook aan die vermaledijde term ‘human resources (management)’. Een term die volgens Wikipedia het licht zag in – jawel – 1893 dankzij ene John T Commons en zijn boek ‘The Distribution of Wealth’. In die tijd werden mensen beschouwd als grondstoffen én als een noodzakelijk verlengstuk van de machines. Perfect vervangbaar op eenvoudig verzoek, want in overvloed aanwezig. Een tijdperk waarin men bovendien geloofde in de grenzeloze maakbaarheid van de mens.

‘The times, they are a-changing…’

Wij hopen dat de meesten onder ons tot scha en schande ondervonden hebben, via ervaring met allerlei competentiemanagementsystemen en de daarmee verbonden (al dan niet verplichte) opleidingen, dat die ‘maakbaarheid’ een fel overdreven vehikel is. En elk jaar weer duikt die achillespees weer op in de jaarlijkse evaluatiegesprekken, waarvan de inhoud op basis van gestandaardiseerde competentieprofielen al even voorspelbaar als ergerlijk is voor alle betrokkenen. In zoverre zelfs dat in steeds meer organisaties stemmen opgaan om er gewoon komaf mee te maken.

Mensen zijn individuen

We zullen met zijn allen moeten leren mensen ‘in-passen’ en niet ‘aan-passen’ – en dat zal niet waargemaakt kunnen worden via systemen en policy’s die vertrekken vanuit de utopische gedachte dat persoonlijk succes inhoudelijk een universeel begrip is, én dat leven en werken zou plaatsvinden in afgescheiden werelden. Wel via het aanpassen van de context, rekening houdend met de behoeften, verlangens en verwachtingen van een individu.

‘Maatwerk’ is een term die uiteindelijk ook in de experimenten van Kris Peeters is gevallen. Wij pleiten dan ook voor het definitief afzweren van de term HR of HRM met als doel om voor eens en voor altijd komaf te maken met de idee van de ‘intensieve menshouderij’ (J. Peeters e.a., 2004) die erachter schuilgaat. Want organisaties kunnen alleen succesvol zijn als zij ook bijdragen tot het succes van de mensen die er werken… en vice versa.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen