< Terug naar overzicht

Welzijn en purpose winnen aan belang in Employee Value Proposition

Hoewel de vijver voor talenten misschien tijdelijk wat meer ‘vis’ bevat, beseffen bedrijven die verder willen groeien, dat ze nog steeds – en misschien meer dan ooit – moeten inzetten op behoud van bestaand talent en de zoektocht naar nieuw. Dit proces gaat hand in hand met de reputatie van het bedrijf als werkgever. Het recentste onderzoek van het Top Employers Institute toont aan dat de toplaag van Belgische werkgevers verder inzet op het versterken van hun employer brand en dat ze sleutelen aan hun EVP om aan te sluiten bij de verwachtingen van de nieuwe werkwereld. Op bepaalde vlakken zit ons land zelfs in een koppositie. Een overzicht.

Een goede employer brand is gelinkt aan een scherpe visie en goede kennis waarvoor je bedrijf staat als werkgever, de zogenaamde EVP of employee value proposition. Vertrekkend vanuit een helder beeld waarvoor jouw bedrijf staat als werkgever, kun je immers pas gericht inzetten op het versterken van die employer brand, zowel intern als extern. Binnen de Top Employers zien we dat inmiddels 92 procent een formele EVP heeft gedefinieerd: een mooi resultaat, zeker als je weet dat het Europees gemiddelde vier procent lager ligt.

Naarmate de gezondheidscrisis zich ontvouwt, suggereert onderzoek dat werkzekerheid een belangrijk punt van zorg is geworden voor werkzoekenden met welzijnsgerelateerde vragen zoals ‘Wat doet dit bedrijf voor zijn mensen?’ Erkend worden als een zorgzame werkgever met een sterk gevoel voor doel/zingeving (purpose) is een troef die Top Employers gebruiken als hefboomwerking. In de surveyresultaten zien we een stijging van 7 procent aangaande het opnemen van de purpose in de EVP. De zaken rond welzijn winnen hier ook aan belang.

Steven Van Raemdonck (Top Employers): “Vertrekkend vanuit een helder beeld waarvoor jouw bedrijf staat als werkgever, kun je pas gericht inzetten op het versterken van die employer brand, zowel intern als extern.” © GF  

De manier waarop de EVP tot stand komt of wordt bijgeschaafd, varieert naargelang de context. Het is alleszins verstandig om de medewerkers daar maximaal bij te betrekken. Het zijn immers zij die het best aanvoelen en aan den lijve ondervinden welke de voornaamste kenmerken en waarden zijn die hun bedrijf uitstraalt als werkgever. Het is daarom hartverwarmend te zien dat 80 procent van de Belgische Top Employers deze boodschap heeft opgepikt. Daarmee scoren ze overigens liefst 11 procent hoger dan vorig jaar en het is bovendien 5 procent beter dan het Europees gemiddelde. 

Voor het laten ‘leven’ van de EVP op de werkvloer is nog wel wat werk aan de winkel. Ruim de helft van de bedrijven in het Top Employers onderzoek geven aan dat ze een ruime communicatiecampagne hebben gevoerd om ervoor te zorgen dat de medewerkers goed vertrouwd zijn met de EVP van hun bedrijf.

Een laatste belangrijk facet is het meten. Komt jouw EVP overeen met de perceptie ervan bij de gemiddelde werkzoekende? In België meet 64 procent van de Top Employers systematisch de eigen reputatie als werkgever (69 procent in Europa). Ook de meting van de effectiviteit van de EVP blijft achter op het Europees gemiddelde: 52 procent tegenover 63 procent neemt regelmatig de eigen Employer Branding onder de loep om te beoordelen of deze nog steeds effectief en impactvol is.

Line Vercammen (Top Employers): "Het recentste onderzoek van het Top Employers Institute toont aan dat de toplaag van Belgische werkgevers verder inzet op het versterken van hun employer brand en dat ze sleutelen aan hun EVP om aan te sluiten bij de verwachtingen van de nieuwe werkwereld." © GF

De auteurs, Steven Van Raemdonck en Line Vercammen, zijn country manager en HR research project manager bij Top Employers België. Zij schreven deze bijdrage als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen