Advertisement
< Terug naar overzicht

Wendbaar blijven in onvoorspelbare dagen is de opdracht: HR moet mee door de bocht

De weg die voor ons ligt, ziet er redelijk goed uit, maar op de baan blijven vraagt om het betere stuurwerk, want er komen een pak uitdagingen op ons af. Dat zeggen wij niet, maar wel 250 Belgische werkgevers en 800 werknemers die iVox onlangs heeft ondervraagd. Wat betekent dit voor HR?

We weten het, de berichten over burn-out en langer werken vliegen ons bijna wekelijks om de oren, maar we kunnen er niet omheen: het zijn brandend actuele thema’s. U zou bijna gaan denken dat het slécht met ons en onze ondernemingen gaat, maar dat is niet zo, zegt het onderzoek dat aan de basis ligt van het ‘RED Report 2017’.
Feit: de economische crisis ligt voor het grootste deel achter ons. Werkgevers in ons land zien de toekomst dan ook optimistisch tegemoet, vooral grote ondernemingen. Kmo’s zijn daar minder zeker over, maar het ziet er goed uit wanneer ze naar de eigen onderneming kijken. Ook werknemers zijn best gelukkig.

ONRUSTIG IS NIET ONGERUST

Toch zijn we onrustig, eerder dan ongerust. Waarom? Ten eerste: het blijkt uiterst moeilijk om passend talent te vinden. Ten tweede: verandering, in een ongeziene versnelling, is heel voelbaar op de werkvloer, en dat vraagt om een aanpak die zelf een versnelling hoger schakelt.
De ‘oorlog om talent’ is terug van nooit weggeweest. Dat uit zich in krapte op de arbeidsmarkt. De vergrijzing laat zich voelen, dat ook. Vooral kmo’s worstelen daarmee. Mensen aantrekken is één ding, maar talent dat ‘matcht’ met de bedrijfscultuur en de juiste vaardigheden heeft, dat blijkt een pijnpunt. Zeker wanneer we verwachten van nieuwe werkkrachten dat ze méér doen dan strikt van hen wordt gevraagd.

BEST GELUKKIG

En de werknemer? Die blijkt redelijk goed in zijn of haar vel te zitten. 7,3 op 10 geven ze als score voor hoe ze zich voelen op het werk. Toch is het niet alleen rozengeur en maneschijn: 43 procent komt uit op een 6 of minder. Daar zit het werktempo voor wat tussen.

We verzetten meer werk met minder mensen, en dat wéten we. Dat merken we: 43 procent van de werkgevers bij grote bedrijven geeft aan dat de output even hoog is gebleven, terwijl er minder personeel in dienst is. Efficiëntie rules, en doorgedreven digitalisering en maatregelen om de productiviteit te verhogen, horen daarbij. Dat maakt dat de werkvloer gevoelig verandert: 6 op de 10 werknemers geeft dat duidelijk aan. Hoe? Er komen nieuwe, jonge mensen bij en de werkdruk neemt toe.
Dat biedt kansen, zeker: meer competitieve kracht, tijdwinst en meer ruimte voor nieuwe ideeën. Maar aan de schaduwzijde dreigen jobverlies, een kloof tussen hoog- en laaggeschoolden en een toenemende kans op burn-out. Sterker nog: bij al die verandering oordelen, alweer, 6 op de 10 werknemers dat daar niet voldoende sterk changemanagement tegenover staat.

TO-DO-LIJSTJE

Conclusie? Er wordt naar HR gekeken om antwoorden te formuleren. Dat vraagt om een dynamisch en uitgekiend beleid. Vooral nu blijkt dat C-level het succes van HR ook meet aan hoe betrokken medewerkers zijn, hoe goed de nieuwe krachten het doen, en aan een laag absenteïsme en verloop.
Er ontbrak nog één buzzword in dit stuk: ‘het nieuwe werken’. De balans vinden tussen gelukkige werknemers en tevreden werkgevers. Uit het ‘RED Report’ blijkt dat we ons daar bewust van zijn, maar dat de weg ernaar nog lang en bochtig is. Blijft de vraag: wordt HR als volwaardige strategische partner gezien om actief mee op het beleid te wegen? Voeg dat ook gerust toe aan het to-do-lijstje van HR.

De auteur, Marina Willecomme, is HR Director bij Tempo-Team. Zij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen