< Terug naar overzicht

Werkgeluk door meer autonomie, betrokkenheid en competentie

Werk heeft zowel een directe als indirecte impact op levensgeluk. Organisaties kunnen heel wat zaken doen om de werktevredenheid en daarmee het algemeen geluk van werknemers te bevorderen. Dat is niet alleen in het belang van werknemers, werkgeluk draagt ook bij tot betere bedrijfsresultaten. Een bijdrage van Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex.

Goede sociale relaties (8,9 procent), tevredenheid met de fysieke en mentale gezondheid (7,5 procent) en tevredenheid met de financiële situatie (6,5 procent) zijn de drie domeinen van ons leven die het grootste effect hebben op onze levenstevredenheid. Andere domeinen in de top vijf van factoren die een zuivere impact hebben op ons geluk zijn de relatie met onze partner voor degenen die een relatie hebben en de tevredenheid met onze dagelijkse activiteit. Dat blijkt uit de eindresultaten van het Nationale Geluksonderzoek van de UGent en verzekeraar NN onder leiding van professor Lieven Annemans.

Belang van werkgeluk

De dagelijkse hoofdactiviteit, voor werknemers is dat werk, verklaart 5,2 procent van de variatie in algemeen geluk. Dat lijkt weinig, maar is het niet. Alle domeinen zijn met elkaar verbonden. Werk heeft ook indirect een impact op het algemeen geluk. Direct en indirect samen is de impact 18 procent, zo blijkt uit analyses in samenwerking met Securex. Wanneer het niet gaat op het werk, neemt men dat mee naar huis. Het onderzoek toont dat sociaal welzijn op het werk niet alleen de tevredenheid op het werk stimuleert, maar ook een impact op de privésituatie heeft en daarmee op de sociale relaties, de belangrijkste factor voor geluk.

Onrechtstreeks heeft werkgeluk ook een sterke impact op de tevredenheid met de financiële situatie, wat op zijn beurt een belangrijk domein is van algemene levenstevredenheid.

Kortom, voldoende redenen om ook in de werkomgeving aandacht te hebben voor geluk. Bovendien is gelukkig zijn veel meer dan een persoonlijk streven. Ook het beleid, de werkgevers, het onderwijs en de media leveren een belangrijke bijdrage aan ons geluk.

Het belang van werkgeluk ligt voor werkgevers niet alleen in de verhoogde levenstevredenheid van hun medewerkers. Onderzoek toont aan dat werkgeluk ook kan bijdragen tot betere bedrijfsresultaten. Concreet zorgt bijvoorbeeld elk procent stijging in werknemerstevredenheid voor 1,5 procent stijging in klantentevredenheid. Ook op maatschappelijk vlak levert werknemerstevredenheid op: tevreden werknemers willen ruim vijf jaar langer werken dan niet tevreden werknemers.

Wat kan de werkgever doen?

Sociaal welzijn op het werk stimuleert niet alleen de tevredenheid op het werk, maar heeft ook een impact op de privésituatie. Autonomie en eenzaamheid op het werk zijn het sterkst gelinkt aan werktevredenheid, maar ook betrokkenheid, competentie, een masker opzetten, te veel verwachtingen en stress op het werk zijn gerelateerd met tevredenheid op het werk. Louter inzetten op het verbeteren van stressbestendigheid volstaat uiteraard niet. Ook de oorzaken van stress moeten aangepakt worden. Dat kan door een mensvriendelijk beleid dat de autonomie, betrokkenheid en competentie van werknemers verhoogt in plaats van een resultaatsvriendelijk beleid.

Er zijn heel wat zaken die organisaties kunnen doen om de werktevredenheid en daarmee ook het algemeen geluk van de werknemers te bevorderen:

  1. De autonomie verhogen door controle van medewerkers af te bouwen.
  2. De werk-privé-balans verbeteren.
  3. De waarde van taken benadrukken.
  4. Verbondenheid creëren door collectieve doelstellingen vast te leggen in plaats van individuele.
  5. Transparante communicatie invoeren zonder organisatiepolitiek.
  6. Empathisch zijn en echt luisteren naar mensen.
  7. Competenties van medewerkers inzetten en verhogen door werk op maat van de sterktes van elke werknemer.
  8. Opleiding, coaching en regelmatige feedback stimuleren richting jobverrijking en persoonlijke ontwikkeling. Dat werkt voor bedienden én voor arbeiders.

■ De auteur, Heidi Verlinden, is HR Research Expert bij Securex. Zij schreef deze tekst als lid van de adviesraad van HR Square.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen