< Terug naar overzicht

Werkgevers hebben te weinig aandacht voor opleiding. NEE, het gaat om aandacht


Het is nogal goedkoop om enkel werkgevers verantwoordelijk te stellen voor opleiding en inzetbaarheid. Als we het hebben over de opleidingsinspanning, spreken we over twee zaken: budget en participatiegraad.

Qua budget zijn de sociale partners al in 1998 overeengekomen dat jaarlijks 1,9% van de loonmassa aan opleiding besteed moet worden. Het betreft enkel ‘formeel’ geregistreerde opleidingen. Sinds de invoering van deze maatregel, wordt er over alle sectoren heen wel degelijk geïnvesteerd in opleiding (zie ).

Het schoentje wringt bij de participatiegraad, de mate waarin bepaalde groepen werknemers deelnemen aan opleidingen. En de vraag wie dan wel best de initiatiefnemer is. Er schuilt een soort ‘aangeleerde hulpeloosheid’ in de houding van werknemers die stellen dat hun inzetbaarheid louter afhangt van opleiding geïnitieerd door hun werkgever. Inzetbaarheid is op zijn minst een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers én werknemers. Bovendien werd in een recent verleden opleiding vaak (verplicht) gekoppeld aan lacunes of tekortkomingen in een competentieprofiel van een functie. Dit heeft geleid tot welvarende trainingsboeren, maar slechts bij uitzondering ook tot de gewenste resultaten.

Luk Dewulf liet ons ooit kennismaken met begrippen als ‘leerspanning’ en ‘creatieve spanning’. Dit zijn de noodzakelijke ingrediënten voor effectief leren. Het is een utopie te denken dat elk individu effectief leert op dezelfde wijze. Dit alleen al zorgt ervoor dat een klassikale opleiding vaak weinig soelaas brengt en dat eigen initiatief van de werknemer absoluut noodzakelijk is. Het is tekenend dat in België deze vorm van opleiden de meest populaire blijft (zie Learning Indicator Kluwer 2014).

Mensen die ingezet worden op hun talent(en), gaan automatisch op zoek naar formele én informele opleidingskansen. Zij kunnen in dit informatietijdperk een beroep doen op de ongeziene mogelijkheden van de communicatietechnologie om toegang te verwerven tot kennis en kunde om op het even welk domein. Het komt er dus op aan de juiste persoon op de juiste context te zetten (of die context in de mate van het mogelijke te creëren – ‘maatwerk’). De rest volgt dan vanzelf.


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen