Afschaffen carensdag beperkt effect op absenteïsme

Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij een steekproef van 22.952 werkgevers en 202.476 werknemers uit de privésector.

Op 1 januari 2014 werd het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden ingevoerd en meteen ook de carensdag afgeschaft. Arbeiders die minder dan 14 dagen afwezig zijn, krijgen nu ook een gewaarborgd loon voor de eerste dag ziekte. Verwacht werd dat door de afschaffing van de carensdag werknemers zich vaker voor een korte periode zouden ziek melden.

Dit blijkt slechts beperkt het geval te zijn. Hoewel het aantal korte afwezigheden daalt in het eerste kwartaal in 2014, is dit minder uitgesproken bij bedrijven die sinds dit jaar de carensdag betalen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2013, daalde het aantal korte afwezigheden in het eerste kwartaal met 14%. Terwijl bedrijven die in 2013 altijd de carensdag betaalden, in 2014 het aantal korte afwezigheden zagen dalen met 18%.

Arbeiders in ondernemingen die de carensdag (het niet uitbetalen van de eerste dag ziekte) door het eenheidsstatuut zagen afgeschaft, meldden zich dus iets gemakkelijker ziek dan voor de afschaffing. Dezelfde tendens zet zich ook in het tweede kwartaal van 2014 door.

De daling met 16% van de korte afwezigheden tussen het eerste trimester van 2013 en dezelfde periode in 2014 is vooral te verklaren door de kortste griepepidemie van de afgelopen 10 jaar die we dit jaar hebben gekend en niet zozeer de afschaffing van de carensdag.

Niettemin leidt het afschaffen van de carensdag wel tot een toename van de absenteïsmekosten voor de werkgevers. Voor arbeiders betekent dit een verhoging van 1,8% en voor bedienden een stijging met 0,4%.

 

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.