Agalev: 30 uren werken moet kunnen

Loopbaan
Onder het motto “Groen werkt, sociaal werkt en kwaliteit werkt” pleit Agalev voor een duurzaam milieubeleid als hefboom voor meer werk, maatregelen die de hoge werkloosheid bij jongeren, laaggeschoolden en allochtonen moeten aanpakken en initiatieven die de relatie tussen arbeid en gezin moeten verbeteren.
De groenen willen dat de expansie- en investeringssteun aan bedrijven wordt toegekend aan ondernemningen die duurzaam investeren. Daarnaast blijft de partij hameren op de noodzaak van een CO2-taks, die zowel de werkgelegenheid als het milieu ten goede komt. Voorts wil Agalev bijzondere aandacht voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt (jongeren, allochtonen en laaggeschoolden).
Het meest opvallende groene voorstel betreft een rist maatregelen die de kwaliteit van arbeid moeten verhogen en de relatie tussen arbeid en gezin beter op elkaar moeten afstemmen. Jos Geysels en co. vragen om de 30-urenweek als basis voor de opbouw van voltijdse sociale rechten te erkennen en willen het recht op tijdskrediet verlengen tot minimaal vijf jaar. Alleenstaanden moeten kunnen rekenen op een hogere tijdskredietpremie.
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.