< Terug naar overzicht

VOCAP: Leiderschap & Verandering - Deel 2: Academische Sessie | Prof. Joeri Hofmans & Prof. Daan Sorgeloos

Organisatiecultuur: wat is het en hoe kunnen we het managen?

Reeds in 1985 stelde Edgar Schein — een autoriteit op vlak van cultuur en leiderschap — "The only thing of real importance that leaders do is to create and manage culture. If you do not manage culture, it manages you, and you may not even be aware of the extent to which this is happening.” In het deze sessie rond change en leadership gaan we dieper in op de (on)waarheden achter deze claim. Klopt het dat de cultuur van een organisatie bepalend is voor haar effectiviteit? En wat moeten we exact verstaan onder cultuur?

Na deze kritische analyse gaan we in op de rol van het management in dit verhaal, waarbij een aantal handvaten aangereikt voor het managen van cultuur. Tenslotte worden een reeks van “urban legends” rond het werven op “culture fit” kritisch tegen het licht gehouden.

Masterclass Veranderkunde: De kunst van het implementeren

Het implementeren van verandering vraagt heel wat van de change agent. Maar waar draait het in essentie echt om? En waar leg je best het accent? Leg je de gewenste verandering best vast bij de start, of laat je deze beter spontaan ontstaan vanuit het opzetten van dialoog en interactie? Kies je best voor een top down benadering, of toch maar beter voor bottom up? Eerst de mensen veranderen of toch maar eerst hun omgeving transformeren? Duw je de verandering best op gang vanuit een burning platform, of kies je beter voor de trekkracht van een inspirerende toekomstvisie? Focus je best op het behalen van quick-wins, of zal het verwerven, hanteren en delen van macht er vooral voor zorgen dat je de verandering op tempo kan houden.

Heel wat vragen, waarbij individuele change agents vanuit hun eigen ervaring en overtuiging andere antwoorden op geven. In deze sessie vertrekken we vanuit jullie impliciete denkkaders over hoe verandering succesvol te implementeren. Vervolgens integreren we deze denkbeelden binnen een overkoepelend theoretisch kader, waarna we de eigen voorkeursposities en persoonlijke krachten en valkuilen op het brede veranderingsimplementatieveld exploreren. We eindigen de sessie met een reflectie over hoe gedeeld leiderschap de sleutel kan zijn voor een geslaagde implementatie van verandering.

Met medewerking van de Vrije Universiteit Brussel, meer bepaald Professor Joeri Hofmans en Professor Daan Sorgeloos

Praktisch

  • Tijdstip: zaterdag 28 maart 2020 van 10.00u tot 16.00u
  • Plaats: aula Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Elsene

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen