< Terug naar overzicht

VOCAP: Themareeks leiderschap & verandering (voorjaar 2020)

De slagkracht van organisaties moet worden vergroot, terwijl er sprake is van nieuwe rollen, verantwoordelijkheden en samenwerkingsverbanden in een sterk veranderende context. Verandering en leiderschap is en blijft een belangrijk thema voor onze bedrijfswereld. Veranderingen vragen vaak veel van organisaties en de mensen die er werken.

Bij een verandering bestaan er altijd onzekerheden voor betrokkenen, managers en medewerkers. Meestal moeten ook de nodige weerstanden overwonnen worden, alvorens de nieuwe manier van werken en de vernieuwde organisatie effectief functioneert. Verandering en leiderschap is een complex gegeven. In ons VOCAP voorjaarstraject willen we hier dieper op ingaan vanuit verschillende invalshoeken.

5 maart 2020 | Deel 1: Consultancy Sessie | Max Wildschut

Max Wildschut richt zich op vraagstukken rond prestatie, motivatie, samenwerking en leiderschap. Succes in moderne organisaties en in veranderende omgevingen is afhankelijk van ongrijpbare zaken als betrokkenheid, proactiviteit, leiderschap en creativiteit. Max brengt ons inzichten in hoe evolutie de menselijke geest heeft gevormd en hoe we een context kunnen creëren waarin mensen optimaal kunnen functioneren.

28 maart 2020 | Deel 2: Academische Sessie | Joeri Hofmans & Daan Sorgeloos

De universitaire sessie van het thema wordt opgenomen door de Vrije Universiteit Brussel, meer bepaald door Professor Joeri Hofmans en Professor Daan Sorgeloos. Joeri Hofmans gaat dieper in op het thema organisatiecultuur: wat is het en hoe kunnen we het managen? Daarna brengt Daan Sorgeloos ons een masterclass veranderkunde.

april | Deel 3: Bedrijfsbezoek | Agoria

In deze namiddagsessie deelt Jeroen Franssen van Agoria de resultaten van het onderzoek ‘de acties voor de toekomst’. Hij neemt ons mee op bedrijfsbezoek bij één van hun leden die actief in het initiatief gestapt zijn. De gesprekken met de bedrijven zijn nog lopende – dus we moeten de naam nog even schuldig blijven. Eén ding staat vast: het wordt een zeer interessante namiddag rond verandering en leiderschap in de praktijk.

19 mei 2020 | Deel 4: Intervisie

In de vierde sessie rond leiderschap en verandering is het aan de deelnemers om onder begeleiding kennis rond het onderwerp te delen. Persoonlijke cases kunnen hier aan bod komen alsook verzuchtingen of kritische reflecties rond ervaringen en theorieën. De vertaalslag van alle voorgaande sessies naar je eigen werkomgeving kan gemaakt worden.

Lees meer over


< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen