Agility op prioriteitenlijst, maar knowhow ontbreekt

HR focust op veel meer verschillende zaken dan enkel rekrutering en personeelsadministratie. Dat blijkt uit de vijfde HR Barometer van Vlerick Business School en Hudson. De enquête brengt jaarlijks in kaart wat er leeft in de HR-afdelingen van de Belgische bedrijven. De enquête werd uitgevoerd bij HR-directeuren van de 200 grootste Belgische bedrijven (grootst in aantal werknemers). 61 bedrijven uit uiteenlopende sectoren namen deel aan de enquête. In totaal vertegenwoordigen zij bijna 250.000 werknemers.

Prioriteiten

De domeinen die het meeste voorrang kregen, waren: rekrutering & selectie, engagement en leiderschapsontwikkeling. Ook talentmanagement en employer branding stonden bovenaan de prioriteitenlijst. Kregen eveneens veel aandacht: culturele verandering, learning & development en de organisatie voorbereiden op groei.

Er waren amper organisaties die zich klaarmaakten voor downsizing of stagnatie. Zaken die evenmin hoog op de agenda stonden, waren: HR analytics, competentiemanagement, diversiteit, strategische personeelsplanning en retentie.

Het zijn dus vooral HR-domeinen die vitaal zijn voor de werking en de competitiviteit van de onderneming die een hoge prioriteit krijgen. Dat ‘nieuwere’ uitdagingen als HR Analytics of diversiteit eerder laag op de prioriteitenlijst staan, hoeft evenmin te verrassen. Deze onderwerpen vinden HR-directeurs weliswaar nuttig, interessant en belangrijk, maar ze zijn minder doorslaggevend om de werking van de organisatie te verzekeren.

Beheersing

Hoe goed vinden HR-afdelingen zelf dat ze bepaalde praktijken beheersen? HR-professionals hebben volgende domeinen het best onder controle: compensation & benefits, de relatie met de vakbonden, retentie en rekrutering & selectie. Daarnaast voelen ze zich behoorlijk bekwaam in het betrekken van medewerkers en in het realiseren van welzijn op het werk.

De velden waarin HR-verantwoordelijken zich het minst zelfzeker voelen, zijn: HR Analytics en voorbereiding op groei. Ook competentiemanagement, diversiteit, agility en digitale transformatie worden als leerpunten ervaren.

Agile werken botst op weerstand

De HR Barometer gaat elk jaar ook dieper in op een door de HR-directeuren voorgesteld thema. Deze keer was dat agility. Bijna alle respondenten (93%) waren het erover eens dat agile werkmethodes de jongste jaren belangrijker geworden zijn. Maar het blijft een lastig thema. Het begrip agile is moeilijk te definiëren, slechts 18% geeft aan dat er een gemeenschappelijke definitie is. De weerstand tegen verandering, ook vanuit het topmanagement, belemmert het invoeren van nieuwe praktijken zoals agile rekruteren, dynamische organisatiestructuren, flexibele verloning enz. Ook interessant: een derde van de ondervraagden is van mening dat een agile mindset aangeboren is, terwijl een even grote groep gelooft dat het een te ontwikkelen vaardigheid is.

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Payroll Manager

FSMA

IT-recruiter

Projinit

Payroll Officer

ALDI

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.