Al 10.000 werklozen gecontroleerd voor weigeren job

Het gros van de werklozen die gecontroleerd werden na het weigeren van een passende baan, komt uit Wallonië: zo’n 7174 mensen. In Vlaanderen werden 3208 personen geteld, in Brussel 399.

Daarnaast is er een tweede groep van 631 mensen gecontroleerd omdat ze een opleiding weigerden die hen was aangeboden door de tewerkstellingscel of een beroepsopleiding. Hier vonden de meeste controles wel plaats in Vlaanderen: het betreft 439 Vlamingen, 186 Walen en 6 Brusselaars.

Wie een uitkering krijgt, heeft immers een aantal plichten, zoals beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en dus actief meewerken met opleidings-, werkervarings- of inschakelingsacties. Ook moet je werkloos zijn buiten eigen wil en mag je dus geen passende job weigeren. Bij overtredingen kan de RVA een sanctie opleggen, bijvoorbeeld de schorsing van de uitkering.

Van begin 2010 tot eind 2013 waren er 3787 sancties, zonder of met gedeeltelijk uitstel, wegens werkweigering: 1365 in Vlaanderen, 2281 in Wallonië en 141 in Brussel. Daarnaast waren er 185 sancties wegens het weigeren van een beroepsopleiding.

Bron: De Standaard (standaard.be)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.