Alle macht aan de werknemers met talent

ArbeidsmarktCompetentiemanagementInstroomJongerenKennismanagementLeiderschap en CoachingLoopbaanMotivatieOpleidingOrganisatie
Met de HR Executive Survey, uitgevoerd door Deloitte bij Nederlandse HR-directeurs, wil de consultancygroep de belangrijkste HR-trends tijdens de crisis in kaart brengen. Daarbij valt een paradox op: terwijl de HRM’ers kostenbesparingen moeten doorvoeren, moeten ze evengoed ervoor zorgen dat er voldoende talent aangetrokken en behouden wordt.

HR moet zich bewijzen

Volgens acht op de tien HR-directeurs is kostenreductie evenwel het belangrijkste strategische thema op dit ogenblik. Als de financiële resultaten krimpen, komt HR onmiddellijk onder druk, zo blijkt. “HR moet dus zijn toegevoegde waarde bewijzen”, commentarieert Kees Flink van de Human Capital Advisory Services van Deloitte. “De focus komt te liggen op beheersing en op een kwalitatief sterke HR-functie.”

Omscholing uit angst voor schaarste

In opleiding wordt echter nauwelijks of niet bezuinigd. De ontwikkeling en training van (nieuwe) medewerkers en leidinggevenden prijkt nog altijd hoog op de lijst van HR-prioriteiten. Op die manier wordt talent binnen de organisatie gehouden en verder ontwikkeld.
Ongetwijfeld heeft dat veel te maken met de tekorten aan bepaalde vaardigheden die al over drie tot vijf jaar gevreesd worden in vele bedrijven. Sommige organisaties hebben zelfs al programma’s opgezet om starters met een achtergrond in sociale studies om te scholen naar technische of financiële competenties.

Kennis en kunde is macht

De demografische evolutie wordt de grootste uitdaging voor HR. Het thema ‘leeftijdsbewust personeelsbeleid’ is straks zeker geen luxe meer of getuigt niet louter van goodwill, het zal gewoon noodzakelijk zijn om voldoende talent te hebben. “Sommige organisaties kiezen voor coaching en kennisdeling van en door oudere werknemers, om hen zo lang mogelijk te kunnen inzetten”, zegt Kees Flink.
Daardoor verschuift de werkelijke macht naar de talentvolle werknemers. Wie de kennis en de kunde heeft, kan kiezen waar hij/zij aan de slag gaat.

Bron: Personeelsnet

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.