Alleen Fransman werkt minder dan Belg

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenFlexibiliteitOrganisatie
Zakenkrant De Tijd keek een rapport in van Eurofound, een in Dublin gevestigde Europese instelling die gespecialiseerd is in onderzoek naar de werk- en leefomstandigheden binnen de EU. Het pas gepubliceerde rapport bevestigt dat de Belgen niet bij de langste werkers van de Unie behoren.

Onder het gemiddelde

Afgaande op de cao’s, werkten de Belgische werknemers vorig jaar gemiddeld 37,6 uur per week. Dat is een uur minder dan het gemiddelde voor de hele EU.
Nog 8 van de 27 lidstaten hebben conventioneel kortere arbeidstijden dan wij. Daartoe behoren ook onze buurlanden Duitsland, Nederland en Frankrijk.
Maar het plaatje verandert wanneer de ‘echte’ werkuren gerekend worden. Overuren zorgen er immers meestal voor dat het aantal werkuren hoger ligt dan de per cao afgesproken arbeidstijd.
Met 38,4 uur werken de Fransen in de praktijk het kortst. Maar dan komen de Belgen met 38,6 uur. Dat is bijna twee uur onder het Europese gemiddelde. Het is ook ruim een uur minder dan het gemiddelde van de 15 ‘oude’ Europese lidstaten van voor de uitbreiding tot Centraal-Europa.
De langste werkweken worden doorgaans in die nieuwe lidstaten gevonden. Koploper is Roemenië met een werkweek van 41,8 uur. Duitsland staat met 41,2 uur op de zesde plaats. Ook het Verenigd Koninkrijk staat met 40,9 uur vrij hoog.

Reële werkweek

België schuift wel op naar de middenmoot als de werkduur per jaar gemeten wordt. Met 1729,6 uur per week zouden we volgens die maatstaf een middenmoter zijn, met dertien lidstaten waar langer gewerkt wordt en precies evenveel waar korter gewerkt wordt.
Maar die vergelijking op jaarbasis moet met een forse korrel zout genomen worden. Ze baseert zich op de bij cao afgesproken en niet op de reële werkweken en houdt voor ons land enkel rekening met het wettelijke minimum van twintig vakantiedagen.

Eurofound merkt nog op dat de arbeidstijden, in tegenstelling tot de jongste jaren, in 2009 wel ingrijpend zullen wijzigen. Door de crisis worden de werktijden drastisch teruggeschroefd via systemen zoals de tijdelijke werkloosheid.

Bron: De Tijd

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.