Als mindfulness voor de juiste zaken ingezet wordt…

Recent onderzoek toont aan dat mindfulness het brein kan beïnvloeden. Het doet dat op zo’n manier, dat iedereen die vandaag in een complexe businessomgeving werkt, er maar beter rekening mee kan houden.

Al in 2011 verscheen er een studie in Harvard Business Review waarin deelnemers acht weken lang werden onderworpen aan een mindfulness-programma. Nadien werd een duidelijke stijging van de dichtheid van de grijze massa waargenomen. Sindsdien is er veel onderzoek verricht naar de manier waarop bijvoorbeeld meditatie (de populairste manier tot praktische mindfulness) het brein beïnvloedt. Nu is er nieuw onderzoek beschikbaar. Afgelopen jaar concentreerden onderzoekers van de University of British Columbia en de Chemnitz University of Technology zich op de gebieden in de hersens die beïnvloed worden door mindfulness. Twee daarvan zijn heel interessant voor de zakenwereld.

De eerste is de ACC (anterior cingulate cortex), een structuur diep in het voorhoofd, net achter de frontale lob. De ACC wordt in verband gebracht met zelfregulatie en zorgt dus voor een gepast gedrag, gerichte aandacht en het flexibel kunnen aanpassen van bepaalde strategieën. Mensen met schade aan de ACC zijn impulsief, agressief en niet mentaal flexibel. Mensen die aan meditatie doen, scoren doorgaans sterk op proeven omtrent zelfregulatie en concentratie. Ze vertonen dan ook meer activiteit in de ACC dan mensen die nooit mediteren. Volgens de wetenschappers is de ACC voornamelijk van belang om onzekere en snel veranderende omstandigheden het hoofd te kunnen bieden.

De tweede interessante regio is de hippocampus, de regio die een dichtere hoeveelheid grijze materie vertoonde bij de mensen die in 2011 deelnamen aan het mindfulness-onderzoek. Het bevindt zich in de slaap aan elke kant van het brein en is onderdeel van het limbisch systeem, een reeks structuren die geassocieerd worden met emotie en geheugen. Dit gebied is heel gevoelig voor het stresshormoon cortisol en kan beschadigd raken door chronische stress, sowieso een gevaar in de veeleisende zakenwereld.

Die bevindingen omtrent de invloed van mindfulness op deze gebieden is nog maar het begin van het verhaal. Neurowetenschappers toonden immers ook al aan dat het praktiseren van mindfulness ook zijn invloed heeft op perceptie, pijntolerantie, het regelen van emoties, introspectie en het complex denken. Er moet wel nog heel wat onderzoek gevoerd worden naar de onderliggende mechanismen. Mindfulness kan ook niet zomaar voor om het even welk probleem ingezet woren, het is ook meer een houding en niet iets dat je aan en uit schakelt.

Bron: Harvard Business Review (www.hbr.org)


ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.