Ambtenaren tevreden over nieuwe managers

Verandering
Een en ander blijkt uit de derde Artemisenquête bij het personeel van de federale ministeries. De gegevens daarvan staan te lezen in Fedra, het tijdschrift van de federale openbare diensten. De meeste ambtenaren zeggen dat ze van de beloofde veranderingen in hun ministerie en hun werksituatie nog niets hebben gezien. Het scepticisme is groot, maar toch iets lager dan de vorige jaren. Degenen die wel al iets zien veranderen zijn de personeelsleden van de ministeries waar de nieuwe managers al het langst in dienst zijn: Personeel en Organisatie (voorheen Ambtenarenzaken), ICT (Informatica) en Budget en Beheerscontrole (voorheen Begroting). De ICT-diensten zijn het meest positief. In het algemeen appreciëren de federale ambtenaren het meest de zelfstandigheid die ze hebben in hun werk, en de inhoud van het werk zelf. Het minst zijn ze te spreken over de financiële waardering voor de goede prestaties en over de snelheid waarmee weggevallen collega’s worden vervangen. De grote meerderheid van de ambtenaren vindt opslag hetgeen het dringendst moet worden gerealiseerd. Dat verbaast niet. Wat wel verbaast is dat de ambtenaren van Financiën het beschikken over computers nog dringender en belangrijker vinden dan opslag. Een enquête van de christelijke vakbond CCOD leert dat de vakbondsleden veel minder dan de vakbonden zelf huiverachtig staan tegenover loondifferentiatie.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.