Amper 2,13 procent van werknemers heeft educatief verlof

Uit cijfers die HR-dienstengroep Acerta analyseerde, blijkt dat in 2016 nauwelijks 2,13 procent van de werknemers gebruikmaakte van het betaald educatief verlof. Daardoor krijgen ze het recht op een aantal uren afwezigheid. De werkgever betaalt hen door om de opleiding te volgen, te studeren en deel te nemen aan examens.

Een deel van de loonkosten die de werkgever hierdoor maakt, betaalt de overheid terug. Deze opleiding hoeft niet noodzakelijk gelinkt te zijn aan de huidige job, maar ze verstevigt wel zijn positie op de arbeidsmarkt.

Sara Hamaekers, juriste bij Acerta Sociaal Secretariaat: “Een diploma op zak hebben is tegenwoordig de basis, een goed begin. Maar jezelf voortdurend bijscholen is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je inzetbaar blijft op de arbeidsmarkt. Het systeem van het educatief verlof is hiervoor ideaal.”

Vrouwen kampioen in educatief verlof nemen

Hoewel het stelsel van educatief verlof een manier is om werknemers te stimuleren om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, daalt het gebruik daarvan de laatste jaren lichtjes. In 2012 maakte 2,43 procent van de werknemers er gebruik van, vorig jaar was dat nog maar 2,13 procent.

Opvallend is dat vrouwen meer gebruik maken van educatief verlof dan mannen. En dat verschil neemt jaar na jaar licht toe. In 2012 maakte 2,41 procent van de mannen en 2,46 procent van de vrouwen er gebruik van. In 2016 was het verschil duidelijker met amper 1,96 procent van de mannen en 2,29 procent van de vrouwen. Zowel bij mannen als vrouwen is de trend dalend.

Hoe groter het bedrijf, hoe populairder educatief verlof

Tussen de grootte van een bedrijf en het percentage werknemers die gebruikmaken van hun recht op educatief verlof, bestaat er een duidelijk verband: hoe groter het bedrijf, hoe hoger het percentage werknemers dat betaald educatief verlof neemt.

Sara Hamaekers: “Wanneer er meerdere werknemers gelijktijdig gebruik willen maken van educatief verlof, kan de werkgever, in overeenstemming met de betrokken werknemers, afspraken maken omtrent het gebruik. De continuïteit van de onderneming of van een bepaalde dienst moet immers gegarandeerd blijven. De regels omtrent de planning zijn afhankelijk van de grootte van de onderneming en dezelfde functie. Zo is de werkgever in een onderneming met minder dan 20 werknemers gehouden om slechts aan één werknemer het educatief verlof toe te staan. In de grotere ondernemingen kunnen een groter aantal werknemers gebruik maken van educatief verlof.”

Wallonië niet gewonnen voor educatief verlof

Er is ook een verschil in de populariteit van educatief verlof tussen enerzijds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen, waar het percentage in 2016 ongeveer gelijk liep (2,21 en 2,23 procent) en anderzijds Wallonië (met amper 1,18 procent van de werknemers).

Sara Hamaekers: “De gewesten zijn sinds 1 juli 2017 weliswaar bevoegd voor educatief verlof, maar voorlopig zijn er enkel verschillen op het vlak van de terugbetalingsmodaliteiten. We zien wel in onze cijfers dat in Wallonië vooral kmo’s gevestigd zijn, waardoor het systeem daar misschien minder haalbaar is.”

Van educatief verlof naar Vlaams opleidingsverlof

Op termijn mogen we verwachten dat de regelgeving van het educatief verlof voor de verschillende gewesten ook op inhoudelijkheid vlak zal gaan verschillen. De Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering hebben op 11 juli 2017 in het Vlaams Economisch en Sociaal OverlegComité (VESOC) alvast een akkoord bereikt over een hervorming van de opleidingsincentives voor werknemers. Het stelsel van betaald educatief verlof zal voortaan Vlaams opleidingsverlof heten.

Over het onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van gegevens werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen behoren.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.