Amper 39,7% van laaggeschoolde vrouwen in Vlaanderen heeft betaalde baan

Arbeidsmarkt

De samenstelling van de data in het Genderjaarboek 2007 – MV United in cijfers berust op de expertise van het Steunpunt Werk en Sociale Economie (Steunpunt WSE). Een greep uit de – opmerkelijke – vaststellingen:

In de late jaren vijftig studeerden er voor elke honderd mannelijke studenten minder dan twintig studentes aan de Vlaamse universiteiten. Sinds het begin van het nieuwe millennium zijn vrouwen in de meerderheid met zo’n 120 studentes voor elke honderd mannen.
Anno 2006 is 10% van de Vlaamse jongeren (18-24 jaar) uit het onderwijs uitgestroomd zonder een diploma secundair onderwijs. Bij meisjes ligt de schooluitval met 8,1% lager dan bij jongens (11,9%).
Van de 55-64-jarige vrouwen in het Vlaams Gewest is in 2006 slechts 18% hooggeschoold. Bij de mannen uit deze leeftijdsgroep tellen we 24% hooggeschoolden. Maar bij de jongere generaties (25-34 jaar) is bijna de helft van de vrouwen hooggeschoold (49%), tegenover ‘slechts’ 37% van de mannen.
In het Vlaams Gewest heeft slechts 39,7% van de laaggeschoolde vrouwen (25-64 jaar) anno 2006 een betaalde baan. Bij de hooggeschoolde vrouwen is 82,9% aan het werk.
Van de laaggeschoolde vrouwelijke schoolverlaters in 2006 is 30,7% na één jaar nog steeds werkzoekend. Bij hooggeschoolde vrouwen is dit slechts 6,7%.
Op 26-jarige leeftijd heeft slechts 54,5% van de laaggeschoolde vrouwen een betaalde baan, tegenover 81,2% bij de mannen. Van de hooggeschoolde 26-jarigen is meer dan 90% aan het werk en is er nog amper een verschil in werkzaamheid tussen vrouwen en mannen.
Voor bijna één op de vier vrouwen is de eerste job een deeltijdse baan (23%). Dit is voor slechts 6,7% van de mannen het geval.
Mannen gaan na hun afstuderen vaker dan vrouwen met een vast contract aan het werk (48,9% tegenover 40,2%).
De chemie is één van de best betalende industriële sectoren. Het aandeel vrouwen bij de loontrekkenden in deze sector bedraagt in het Vlaams Gewest 25%.
Anno 2006 is 81% van de bedrijfsleiders in het Vlaams Gewest een man.

Meer cijfermateriaal over dit onderwerp? Surf naar www.steunpuntwse.be, rubriek publicaties.

Het Genderjaarboek 2007MV United in cijfers is gratis te bestellen bij het ESF-Agentschap via mail [email protected] of tel. 02/546 22 11.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.