Anti-discriminatiewet gevaarlijk voor ondernemingen, zegt VBO

Discriminatie
De oorsprong van de nieuwe wet ligt in twee Europese richtlijnen van 2000 en 2001, die zelf gebaseerd zijn op artikel 13 van het Europees Verdrag. Dit artikel verheft de bestrijding van discriminatie tot een absolute prioriteit van het Europees sociaal beleid. De wet wil de werknemers beschermen tegen verschillen in behandeling die gebaseerd zouden zijn op diverse motieven zoals geslacht, ras, etnische oorsprong, leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienstige overtuiging, gezondheidstoestand en handicap. Er wordt voorzien in sancties voor de overtreder en in een gerechtelijke procedure ad hoc.
Het VBO deelt mee dat het ondubbelzinnig het non-discriminatiebeginsel steunt. Het hekelt echter het feit dat de Belgische wet op sommige punten verder gaat dan de Europese richtlijnen en daardoor onze ondernemingen benadeelt ten opzichte van hun Europese concurrenten. Bovendien dreigen de bepalingen uit de Belgische wet een bron van rechtsonzekerheid en van rechtsgeschillen te worden.
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.