Arbeidsmarkt vertoont licht herstel

AllochtonenArbeidsmarktArbeidsomstandighedenGenderInstroomJongerenLoopbaanOrganisatieOudere werknemers
Dat blijkt uit de cijfers van het tweede kwartaal 2013 van de Enquête naar de Arbeidskrachten van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. De enquête peilt naar de voornaamste evoluties op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid volgens internationale definities.

Het aandeel 20- tot 64-jarigen met een job is in vergelijking met het eerste kwartaal van 2013 toegenomen van 66,7 procent tot 67,5 procent. Ook in vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar is er sprake van een stijging, maar weliswaar iets minder sterk (van 67,2 procent naar 67,5 procent).

De werkgelegenheidsgraad is de drie regio’s toegenomen. De groei is het sterkst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+2,4 procentpunten), waar de werkgelegenheidsgraad bij 20- tot 64-jarigen nu 58,4 procent bedraagt. In Wallonië steeg de werkgelegenheidsgraad tot 62,7 procent. In Vlaanderen is de toename minimaal en evolueert de werkgelegenheidsgraad van 71,7 procent tot 71,9 procent in het tweede kwartaal van 2013.

De stijgende werkgelegenheidsgraad is grotendeels te danken aan de 55-plussers, een tendens die zich al enkele jaren aftekent. Tussen het eerste en tweede kwartaal van 2013 is de werkgelegenheidsgraad in die groep gestegen van 40,5 procent naar 41,6 procent. Toch zien we ook bij de 20- tot 54-jarigen nog een stijging, namelijk van 73,6 procent tot 74,3 procent.

De doelstelling om tegen 2020 een werkgelegenheidsgraad van 73,2 procent te behalen, ligt echter nog ver.

Werkloosheid

Na de nogal forse stijging de afgelopen vier kwartalen is de werkloosheidsgraad in het tweede kwartaal van 2013 lichtjes teruggedrongen tot 8,1 procent.

In vergelijking met het vorige kwartaal, is dit een daling van 0,4 procentpunten. In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar, is er nog steeds sprake van een stijging met 1,1 procentpunten.

De daling manifesteert zich voornamelijk bij de mannelijke werkloosheid. Die is gedaald van 8,9 procent in het eerste kwartaal van 2013 tot 8,3 procent in het tweede kwartaal van 2013.

De jeugdwerkloosheid is in het tweede kwartaal van 2013 gedaald met 0,8 procentpunten in vergelijking met het eerste kwartaal tot 22,5 procent. Toch ligt dit cijfer nog steeds vrij hoog, zeker in vergelijking met het cijfer van dezelfde periode in 2012, toen dit slechts 16,2 procent bedroeg.

De stijgende werkgelegenheidsgraad en de dalende werkloosheidsgraad tussen het eerste en tweede kwartaal van 2013 lijken op een licht herstel te wijzen. “Toch is het afwachten of de cijfers van de volgende kwartalen deze positieve evolutie zullen bevestigen”, waarschuwt de FOD Economie.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.