Arbeidsmarktkrapte in Vlaanderen: zes actieterreinen

Vlaanderen kent een van de krapste arbeidsmarkten van Europa. Tegelijk lijkt de krapte een structureel gegeven te worden door de vergrijzing en de bijhorende stijging in arbeidsvraag en daling in arbeidsaanbod. Er is duidelijk sprake van een kwalitatieve mismatch op de Vlaamse arbeidsmarkt: een mismatch tussen de gevraagde en aangeboden competenties. Zeker onder invloed van digitalisering kan dit probleem prangender worden.

De studiedienst van het Departement Werk en Sociale Economie identificeert zes actieterreinen waarop de krapte kan woorden aangepakt:

  1. Inclusiever activeren. De scope van het activeringsbeleid verbreden en op zoek gaan naar arbeidspotentieel onder de gehele bevolking op beroepsactieve leeftijd.
  2. Kwaliteitsvol informeren over de arbeidsmarkt. In heldere informatie voorzien over de arbeidsmarkt is essentieel. Zo kunnen werkgevers en werknemers doordachte beslissingen nemen en kan er ook een geïnformeerd beleid gevoerd worden.
  3. Inzetten op vaardigheden. Levenslang leren stimuleren zodat competenties up-to-date kunnen blijven of versterkt kunnen worden.
  4. Meer halen uit digitalisering. Technologie inzetten als bondgenoot.
  5. Werken aantrekkelijker maken. Zorgen voor werkbaar werk, zodat werkomstandigheden voor ieder die werkt aantrekkelijker worden.
  6. Mobiliteit stimuleren. Enerzijds moet job-job mobiliteit ondersteund worden, zodat mensen loopbaantransities vlot kunnen maken. Anderzijds kan er ook ingezet worden op interregionale pendel of internationale migratie.

Meer informatie: https://www.vlaanderen.be/publicaties/arbeidsmarktkrapte-in-vlaanderen

 

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.