Arbitragehof geeft kritiek op te vage formulering in Welzijnswet

Arbeidsrecht

Het Arbitragehof oordeelde meer bepaald dat dit artikel in strijd is met het grondwettelijk legaliteitsbeginsel omdat het inbreuken op een te vage verplichting strafbaar stelt. Men legt de werkgever immers op ‘de nodige maatregelen te treffen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk’. Dat vindt het Arbitragehof dus een te vage verplichting.

Het Arbitragehof merkte verder op dat artikel 5 van de Welzijnswet “geen echte preventiebeginselen omvat maar wel een aantal algemene verplichtingen voor de werkgever betreffende het voeren van een efficiënt welzijnsbeleid”. Volgens het Arbitragehof kunnen de bijzonder vage bewoordingen niet voldoende worden gepreciseerd door de andere relevante bepalingen van de wet, de parlementaire voorbereiding ervan en de internationale bepalingen waarop zij is geïnspireerd. In de mate dat dit artikel van de welzijnswet voorziet in een straf voor elke inbreuk op deze algemene verplichting, maakt deze strafbepaling “het de personen die het beoogt, niet mogelijk om, op het ogenblik dat zij een gedrag aannemen, te weten of dat gedrag al dan niet strafbaar is”.

De bal bevindt zich nu in het kamp van de regering. Zij zal een wijziging van de welzijnswet ter stemming moeten voorleggen om haar in overeenstemming te brengen met dit arrest.

images

images

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.