Afstand houden of verkorten?

HR Square 199
Ook op de arbeidsmarkt huldigen we een afstandsprincipe. Labour market distancing houdt in dat we de afstand bepalen van de werkzoekende tot de arbeidsmarkt. Er wordt verwacht van instanties zoals VDAB en zijn reïntegratiepartners dat ze die afstand inkorten door in te werken op het competentieniveau van de werkzoekende via begeleiding, opleiding, werkervaring enz. Deze activeringsaanpak schuift de verantwoordelijkheid om de afstand te overbruggen in de schoenen van de werkzoekende. Maar je kan een afstand inkorten langs twee kanten. De afstand tussen Gent en Brussel is even lang als de afstand tussen Brussel en Gent, zo zei Luc Henau, directeur GTB, onlangs op een HR Ronde Tafel. Daarmee doelde hij terecht op de mogelijkheid die werkgevers zelf hebben om de afstand te verkleinen. Dat kan bijvoorbeeld door vacatures toegankelijker te maken, overbodige vereisten te schrappen, te opteren voor diversiteit, open hiring toe te passen enz. Maar de werkgever kan nog...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.