Arbeidsrecht. Brutale privémail van werknemer: geldig bewijs voor dringende reden?

HR Square 201
Volgens de Wet Elektronische Communicatie is het in principe strafbaar om met opzet kennis te nemen van het bestaan van informatie die via elektronische weg is verstuurd en niet persoonlijk bestemd is voor de persoon die ervan kennisneemt. De werkgever die het e-mailverkeer tussen zijn werknemer en een derde aanwendt in het kader van een ontslag om dringende reden, schendt deze bepaling waardoor het bewijs van de dringende reden onrechtmatig verkregen zal zijn.Traditioneel moet de rechter het onrechtmatig verkregen bewijs uit de debatten weren en kan een ontslag om dringende reden dus niet gesteund worden op een dergelijk bewijs. Deze uitsluitingsleer werd echter in 2003 al sterk genuanceerd door het zogenaamde Antigoon-arrest, op basis waarvan het gebruik van onrechtmatig bewijs enkel nog verboden is wanneer:- op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorwaarden worden geschonden- de betrouwbaarheid van het bewijs wordt aangetast- het gebruik van het bewijs in strijd is met het...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.