Arbeidsrecht Concurrentie na ontslag. Ex-werknemer concurreert met ex-werkgever: wat mag (niet)?

HR Square 68
Tijdens de arbeidsovereenkomst mag een werknemer zijn werkgever logischerwijze niet beconcurreren. Hij moet zich onthouden van om het even welke vorm van concurrentie. In hoeverre geldt dat ook na het ontbinden van de arbeidsovereenkomst? Uitgangspunt: vrijheid Na het einde van de arbeidsovereenkomst herwint de werknemer in principe zijn concurrentievrijheid, tenzij hij gebonden is door een geldig concurrentiebeding, dat bovendien ook nog uitwerking moet hebben. Veelal ontbreekt het concurrentiebeding evenwel. Of het is niet rechtsgeldig, het heeft geen uitwerking of er wordt afstand van gedaan omdat de ex-werkgever niet bereid is om zijn ex-werknemer, bovenop de reeds verschuldigde vergoedingen naar aanleiding van het ontslag, nog een concurrentievergoeding uit te betalen. In vele gevallen staat het de ex-werknemer op dat ogenblik vrij om in zee te gaan met de concurrentie of om een eigen concurrerende onderneming op te richten. Wettelijke en conventionele beperkingen De concurrentievrijheid is evenwel niet onbeperkt. Wettelijke bepalingen stellen...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.