Arbeidsrecht: Dringende redenen? Drie werkdagen om te beslissen

HR Square 58
Artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst kan beëindigen, zonder een opzegtermijn na te leven of een opzegvergoeding te betalen, om een dringende reden die aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten. Een dringende reden wordt gedefinieerd als een ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Indien de dringende reden wordt voorgelegd aan de rechter, gaat de betwisting doorgaans om: • Is de termijn van drie werkdagen gerespecteerd? • Zijn de feiten bewezen? (De ontslaggevende partij draagt de bewijslast.) • Zijn de feiten voldoende zwaarwichtig? (Dit is vaak een feitenkwestie waarover de rechter soeverein beslist.) Dubbele termijn De termijn waarover de werkgever (hetzelfde geldt telkens voor de werknemer) beschikt bij een ontslag om dringende redenen, is eveneens vastgelegd in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Een ontslag om dringende redenen mag niet...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.