Arbeidsrecht: in de rechtbank

HR Square 92
Let op voor specifieke voorwaarde bij scholingsbeding Opleiding of vorming is van groot belang, maar kan leiden tot hoge kosten. Om zich te beschermen tegen het verlies van deze ‘investering’, nemen sommige werkgevers een scholingsbeding op in de arbeidsovereenkomst. Dat is echter alleen geldig als de werknemer ‘nieuwe professionele competenties’ verwerft. Bij een scholingsbeding verbindt de werknemer die een opleiding of vorming volgt op kosten van de werkgever, zich ertoe om (een deel van) de kosten van de vorming terug te betalen indien hij de onderneming verlaat voor het einde van de overeengekomen periode. De Arbeidsovereenkomstenwet legt wel strikte voorwaarden op voor de geldigheid ervan. Eén van de voorwaarden bepaalt dat het beding alleen geldt voor ‘specifieke vormingen die toelaten om nieuwe professionele competenties te verwerven die desgevallend ook buiten de onderneming gevaloriseerd kunnen worden’. “Professionele vaardigheden niet uitgebreid” De interpretatie van deze (vage) voorwaarde komt toe aan de arbeidshoven...

In de kijker

Aantal telewerkers in de EU verdubbeld

Bonussen van CEO’s amper gekoppeld aan milieuprestaties

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.