ARBEIDSRECHT. In de rechtbank. Afgiftebewijs volstaat als bewijs van aangetekende verzending opzeggingsbrief

HR Square 172
Een opzeggingsbrief moet op straffe van nietigheid aangetekend worden verstuurd. Het arbeidshof van Brussel wees de vordering tot betaling van een opzeggingsvergoeding af op basis van het door de post afgestempelde afgiftebewijs, ook al had de post de brief wellicht als een gewone brief behandeld. Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, kan de kennisgeving van de opzegging enkel geschieden: Hetzij bij een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft op de derde werkdag na de verzendingsdatum. Hetzij bij deurwaardersexploot, wat uiterst zelden voorkomt. Geeft de werkgever de opzegging niet op één van deze wijzen ter kennis, dan is de opzegging absoluut nietig. Dit betekent dat de werknemer de nietigheid niet kan dekken en de rechter het nietig karakter ambtshalve moet vaststellen.Een nietige opzegging tast de geldigheid van het ontslag als dusdanig niet aan. Wel zal de arbeidsovereenkomst in beginsel een einde nemen met onmiddellijke ingang, zonder dat een opzeggingstermijn moet...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.