Arbeidsrecht – In de rechtbank: Bewijslast voor de werkgever bij willekeurig ontslag wordt streng beoordeeld

HR Square 102
Een ontslag van een arbeider is ‘willekeurig’ indien het geen verband houdt met de ‘geschiktheid’ of het ‘gedrag’ van de arbeider of indien het niet berust op de ‘noodwendigheden inzake de werking van de onderneming’. Aangezien een ontslag dat als ‘willekeurig’ wordt beschouwd, ertoe leidt dat de werkgever een schadevergoeding verschuldigd is van zes maanden loon, gebeurt het in de praktijk vaak dat een ontslagen arbeider beweert dat zijn/haar ontslag willekeurig is. De werkgever kan dan alleen aan de betaling van de schadevergoeding ontkomen áls hij kan bewijzen dat het ontslag van de arbeider is ingegeven door bovenvermelde motieven. Dit was ook het geval in een recent geschil voor de arbeidsrechtbank in Brussel. De zaak gaat over een arbeider die op 4 mei 2004 werd aangeworven voor onbepaalde duur. Nadat de arbeider drie maanden arbeidsongeschikt was, beëindigde de werkgever de arbeidsovereenkomst op 24 september 2007 mits betaling van een opzeggingsvergoeding....

In de kijker

Netto minstens 50 euro erbij vanaf 1 januari

Werkgevers nemen maatregelen tegen hoge energiekosten

Werknemers krijgen dit jaar gemiddeld 11 procent hogere bonus

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.