ARBEIDSRECHT. In de rechtbank. De werkgever verhuist: impliciet ontslag?

HR Square 172
Wanneer een werkgever eenzijdig een essentieel element van de arbeidsovereenkomst in belangrijke mate wijzigt, kan de werknemer de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst in hoofde van de werkgever vaststellen. Betekent dit ook dat er impliciet ontslag vastgesteld kan worden als de werkgever verhuist? Het hierna besproken arrest van het arbeidshof van Antwerpen behandelt onder andere de vraag of de arbeidsplaats al dan niet als een essentieel element van de arbeidsovereenkomst dient te worden beschouwd, alsook op welke wijze het belang van de wijziging van de arbeidsplaats moet worden beoordeeld.In deze zaak was een werknemer gedurende de ganse duurtijd van de arbeidsovereenkomst tewerkgesteld op een exploitatiezetel van de werkgever. Met twee informatievergaderingen deelde de werkgever haar intentie mee om de activiteiten van de exploitatiezetel te integreren in de vestiging van de maatschappelijke zetel. De werknemer ontving nadien ook nog een brief van de werkgever, waarin de verhuizing werd bevestigd en werd...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.