ARBEIDSRECHT. In de rechtbank. Waarom een sales representative niet steeds een handelsvertegenwoordiger is

HR Square 168
Een handelsvertegenwoordiger is een werknemer die cliënteel opspoort en bezoekt met het oog op het onderhandelen over én het afsluiten van zaken. Die omschrijving wordt belangrijk bij een ontslag: om recht te hebben op een uitwinningsvergoeding, moet de handelsvertegenwoordiging immers het voornaamste voorwerp van de arbeidsovereenkomst uitmaken. Dat criterium wordt weleens betwist. In een recent arrest heeft het arbeidshof van Gent eens te meer bevestigd dat het aan de werknemer is om aan te tonen dat de handelsvertegenwoordiging het voornaamste voorwerp uitmaakt van zijn arbeidsovereenkomst. Faalt de werknemer in de bewijslast, dan is de vordering tot het verkrijgen van een uitwinningsvergoeding ongegrond. Louter commerciële functie volstaat niet Het arbeidshof merkte op dat de bewijsstukken van de betrokkene (onder andere naamkaartje, vermelding van zijn functie ten aanzien van klanten en dergelijke meer) inderdaad wijzen op het feit dat hij een commerciële functie uitoefende, maar niet toelaten te concluderen dat de betrokkene...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.