Arbeidsrecht. In de rechtbank. Ziektebriefjes via Whatsapp?

HR Square 203 (maart-april 2021)
  De werkgever erkende dat hij de Whatsapp-berichten had ontvangen, maar stelde dat de handelingen van de werkneemster in strijd waren met het arbeidsreglement en zij daarom als voortdurend onwettig afwezig moest worden beschouwd. Gezien de werkneemster haar handelswijze niet aanpaste, besliste de werkgever uiteindelijk over te gaan tot ontslag om dringende reden. De werkneemster vocht haar ontslag om dringende reden aan en stelde ook dat het ontslag kennelijk onredelijk was. De arbeidsrechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen, oordeelde op 15 juni 2020 dat het ontslag om dringende reden inderdaad ongegrond was. Hoe kwam de arbeidsrechtbank tot dit oordeel?Zij was van oordeel dat de werkneemster gehandeld had in overeenstemming met artikel 31§2, 1e lid van de Arbeidsovereenkomstenwet. Dit artikel bepaalt immers enkel dat de werknemer de werkgever onmiddellijk op de hoogte moet brengen van zijn/haar afwezigheid wegens ziekte. De wijze waarop dit moet gebeuren wordt door de Arbeidsovereenkomstenwet niet voorgeschreven zodat...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.