Arbeidsrecht – Internationaal werk.

HR Square 133
De hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of (hoofd)aannemer voor loonschulden van (onder)aannemers werd verruimd in vijf sectoren. Bij wet van 11 februari 2013 werd de Europese Sanctierichtlijn in Belgisch recht omgezet. Deze wet trad in werking op 4 maart 2013 en voorziet onder meer in een complex systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers en/of (hoofd)aannemers voor de loonschulden (exclusief de beëindigingsvergoedingen) van illegale werknemers in geval hun (onder)aannemers zulke illegale werknemers tewerkstellen. Gezien de wet van 11 februari 2013 kadert in het immigratiebeleid, blijft ze beperkt tot de loonschulden van illegale werknemers, hetzij niet-EER-onderdanen (exclusief Zwitserse werknemers en familieleden van EER-onderdanen). Loonschulden van EER-onderdanen of Zwitsers vallen buiten het toepassingsgebied van de wet van 11 februari 2013 en de erin voorzien hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of (hoofd)aannemer. Vijf sectoren De Programmawet van 29 maart 2012 had echter eveneens een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd van de opdrachtgever en/of...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.