Arbeidsrecht – Internationaal werk. Nuttig advies over juridische aspecten bij internationale tewerkstelling, geselecteerd door Sophie Maes, advocaat en vennoot bij Claeys & Engels.

HR Square 134
Niet-EER-studenten ingeschreven aan een onderwijsinstelling in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland zijn voortaan ook vrijgesteld van een arbeidskaart voor een verplichte stage in België. Er werden ook nog enkele andere aanpassingen van kracht. Studenten zijn weer overal in Europa op zoek naar een stageplaats voor stages die zij moeten volgen in het kader van hun opleiding. Niet-EER-onderdanen konden tot voor kort dergelijke verplichte stages in België enkel vervullen voor zover zij een voltijdse opleiding volgden aan een Belgische onderwijsinstelling. Pas dan waren zij vrijgesteld van een arbeidskaart. De vrijstelling gold met andere woorden niet voor een niet-EER-onderdaan ingeschreven aan een buitenlandse universiteit die een verplichte ondernemingsstage in België wou lopen. (EER staat voor de Europese Economische Ruimte: de Europese Unie aangevuld met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.) Sinds het Koninklijk Besluit van 17 juli 2013 (Belgisch Staatsblad van 26 juli 2013) geldt de vrijstelling ook voor niet-EER-studenten die een opleiding...

In de kijker

Social media

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.